AdBlue® | Adeco

Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

Proizvodni program +
ADBLUE®

AdBlue®

Neškodljivi sintetički 32,5%-ni rastvor uree u demineralizovanoj vodi, najvišeg stepena čistoće i konstantnog nivoa kvaliteta, garantovanih standardima DIN V 70070 i ISO 22241. Koristi se kao agens za redukciju izduvnih gasova po SCR (Selective Catalytic Reduction) tehnologiji u teretnim vozilima sa Euro 4 i Euro 5 dizel agregatima. AdBlue® je netoksičan i ekološki prihvatljiv proizvod svrstan u klasu najnižeg stepena opasnosti za vodenu sredinu (class 1 u Nemačkoj). Konstantan kvalitet se može obezbediti samo ukoliko je formulisan iz proizvodnje uree, te nadalje skladišten i manipulisan u skladu sa instrukcijama CEFIC. Osnovni preduslov obezbeđenja vrhunskog kvaliteta je sistem efikasnog upravljanja kvalitetom (QM - quality management) u skladu sa DIN ISO 9001 standardom.

AdBlue® nije dizel aditiv! Smešten je u posebnom rezervoaru i dozira se nezavisno. Pre katalitičkog konvertera (pretvarača) se hemijski pretvara u amonijak, koji u SCR katalitičkom konverteru transformiše azotne okside (Nox), koji su štetni, u azot (N2) i vodu (H2O), koji inače predstavljaju prirodnu komponentu vazduha koji dišemo. Potrošnja proizvoda AdBlue® je oko 5% potrošnje dizel goriva na 100 km.


799,00 RSD


Ilustracija: AdBlue®
O proizvodu