Adeco

Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

Proizvodni program +
SAVET STRUČNJAKA
6
JUN
UPOTREBA BILJNIH ULJA I PRERAĐENOG MOTORNOG ULJA KAO POGONSKIH GORIVA U DIZEL MOTORIMA

Ideja o primeni biljnih ulja kao pogonskog goriva za dizel motore pojavila se u ranoj fazi pojave dizel motora. Tako je predstavljen dizel motor sa pogonom na ulje od kikirikija na Svetskoj izložbi u Parizu 1900. godine, ali zbog jeftine cene nafte ova ideja je ostala samo na pokušaju.

Da se ozbiljnije posvete primenom goriva dobijenog od biljnih ulja, stručnjake je naterala prva velika energetska kriza 1973. godine.

Od tada, kako zbog cena sirove nafte, tako i zbog smanjenja zagađenja vazduha ova tematika je postala itekako interesantna.

Stanje danas

Osvajanjem tehnologije proizvodnje i prerade ulja od uljane repice, a u cilju smanjenja učešća fosilnih tečnih goriva, a time i manjim zagađivanjem čovekove okoline, biodizel, kao pogonsko gorivo, se sve više koristi.

Ali, pre dobijanja ulja uljane repice koje nosi naziv biodizel, ono mora proći kroz tehnološki postupak obrade sirovog ulja (odvajanje glicerina od masnih kiselina pomoću metanola, aditiviranje ulja itd.). Znači, primena biljnih ulja kao pogonskog goriva je jedan specifičan i složen tehnološki proces.

U takvom stanju, biodizel se meša sa dizel gorivom (čak i u odnosu do 50%), kako bi dizel motor mogao da ga koristi bez posledica.

Šta se dešava ovog proleća u Srbiji?

Skok cene dizel goriva (gle čuda, upravo pred žetvu !?), naterao je vlasnike poljoprivredne mehanizacije da potraže alternativno rešenje. Kažem alternativno, a ne adekvatno rešenje. Svedoci smo da počinje korišćenje jestivog suncokretovog ulja kao pogonskog goriva. Jestivo suncokretovo ulje se meša sa dizel gorivom u različitim odnosima te se tako upotrebljava. Računica je, za sada, na strani jestivog ulja. Ali, račun će se ispostaviviti u jesen ili u najboljem slučaju, tokom zime.

Zašto? Prvo, jestivo suncokretovo ulje nije pripremljeno za korišćenje kao pogonsko gorivo (sadrži dosta balasnih nesagorivih materija koje se tokom rada motora talože, viskoznost jestivog ulja je viša od viskoznosti dizel goriva te raspršivanje goriva nije kvalitetno, nema potrebnih aditiva da se nazove biodizel gorivo, agresivno je prema zaptivkama koje se koriste u dizel motoru).

Takođe, motorna ulja koja su danas u upotrebi nemaju adekvatne detergente u svom sastavu da sve tako nastale nečistoće odstrane.

Jednom rečju, mi vam preporučujemo da ga ne koristite kao pogonsko gorivo, a vi kako hoćete.

Još gori slučaj, je korišćenje prerađenog motornog ulja kao pogonskog goriva. Jednostavno, prerađeno motorno ulje se samo fizički procedi i pomeša se sa dizel gorivom. Poznato je da je prerađeno motorno ulje visokokancerogeno, te je o zaštiti čovekove okoline suvišno i pisati. Drugo, zbog visokog sadržaja kiselina i drugih štetnih materija, doći će do oštećenja motora, počevši od rezervoara pa do brizgaljki, cilindara, klipova.Treće, ne postoji na svetu motorno ulje koje će zaštiti motor koji radi sa ovakvim gorivom.

Nadamo se da smo vam dali dovoljno argumenata da takva alternativna goriva ne koristite a u cilju očuvanja tehničke ispravnosti vaše mehanizacije.

sci. dipl. Ing. Aleksandar Kekić
Inženjer razvoja, tehničke podrške i primene maziva, Adeco

>NAZAD NA SAVET STRUČNJAKA