MAZIVA I TEČNOSTI ZA VOZILA NA HIBRIDNI I ELEKTRIČNI POGON - Savet stručnjaka | Adeco

Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

Proizvodni program +
SAVET STRUČNJAKA
28
DEC
MAZIVA I TEČNOSTI ZA VOZILA NA HIBRIDNI I ELEKTRIČNI POGON

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS) se koriste više od 140 godina. Pored svoje dobrobiti koje su ostavili čovečanstvu (ako izuzmemo njihovu upotrebu u vojne svrhe), ima i loših posledica njihove primene. Jedan od štetnih efekata je  efekat “staklene bašte”, što je direktna posledica povećanja koncentracije CO2 u vazduhu.

Količina CO2 ispušetnog u atmosferu iznosila je 2010. godine 32 milijarde tona. Na putnička i komercijalna vozila otpada ukupno 11,5% emisije CO2. U velikim gradovima, od ukupne emisije CO2, 60% dolazi od motornih vozila.

Tako, količina CO2 koju emituju motorna vozila, do 2020 . godine, mora biti niža od 95 gr/km. Da bi se postigao taj cilj, osim ostalih mera (smanjivanje potrošnje goriva po pređenom km, upotreba start-stop sistema, smanjenje korišćenja motornih vozila sa dizel motorom), je i povećanje broja vozila na hibridni pogon i/ili čist električni pogon.
Da bi vozila na električni pogon (EV) kao i vozila na hibridni pogon (HV) fukcionisala, potrebno im je obezbediti adekvatna i kvalitetna maziva i specijalne tečnosti  (rashladne i kočione ) , što predstavlja izazov proizvođačima maziva i specijalnih tečnosti.

Maziva i tečnosti namenje vozilima na hibridni pogon

Vozila na hibridni pogon koriste sledeće vrste maziva i specijalnih tečnosti:
    1. Motorno ulje za pogonski SUS motor,
    2. Rashladna tečnost za pogonski SUS motor,
    3. Ulje za automatsku (CVT) transmisiju,
    4. Kočionu tečnost;
    5. Rashladna tečnost za elektro motornu grupu i baterije;
    6. Tehnička mast za podmazivanje kliznih i kotrljajnih ležajeva.

Motorno ulje 
Za podmazivanje pognoskog SUS motora primenjuju se sintetička motorna ulja najnovije generacije, kvalitetnog nivoa API SN, viskoznosti SAE 5W-30 ili 0W-20. Ova ulja se primenjuju za podmazivanje benzinskih motora sa povećanim stepenom kompresije (iz manje radne zapremine motora postižu se veće snage), uz manju potrošnju goriva, kao i uz manje trenje  Takođe, ova motorna ulja sadrže  detergente novije generacije, čime se omogućuje potpuno ispiranje kompresionog prostora od zaostalih produkata sagorevanja. 

Ulje za automatsku transmisiju (CVT-kontinualna varijabilna transmisija) 
za podmazivanje ovog tipa transmisije, koristi se sintetičko ulje za podmazivanje automatskih menjača, nivoa kvaliteta ATF DEXRON VI. Ovo sintetičko ulje za automatsku transmisiju formulisano je 2005. godine, a ušlo je u upotrebu 2006. godine. Ovo ulje, u odnosu na prethodne kvalitetne nivoe ATF ulja, ima bolje niskotemperaturne osobine, antihabajuće osobine, frikcione osobine kao i bolju smičnu stabilnost.

Kočiona tečnost 
Upotrebljava se standardni nivo kvaliteta kočionih ulja, sintetičke osnove, a u zavisnosti od preporuke proizvođača vozila, DOT 4/DOT 4+ ili DOT 5. Navedeni  nivoi kvaliteta kočionih tečnosti preporučuju se za ABS sisteme kočenja. 

Rashladna tečnost za pogonski SUS i  elektro motor
Preoporučuju se organske rashladne tečnosti na bazi monoetilen glikola, kvalitetnog nivoa G12/G12+/G12++. U sebi sadrže pakete aditiva i inhibitore korozije za sprečavanje pojave kamenca, penjenja, kavitacije i korozije. Period zamene je 5 godina ili 250.000 km.

Tehničke masti
Koriste se za podmazivanje kotrljajnih ležajeva u cilju sprečavanja habanja metalnih delova u kontaktu. Zbog svoje univerzalne primene, koriste se tehničke masti na bazi litijumskog kompleksa koja imaju dobru antikorozivnu zaštitu,  dosta visoku temperaturu primene, dobru otpornost na vlagu, dobra niskotemperaturna svojstva, kao i dobru mehaničku stabilnost.

Maziva i tečnosti namenje vozilima na električni pogon

Kod vozila na električni pogon (EV), zbog jednostavnije konstrukcije, odnosno, manjeg broja pokretnih elemenata i sklopova,  upotrebljavaju se :
    1. Kočione tečnosti,
    2. Rashladne tečnosti za hlađenje pogonske elektro grupe i
    3. Tehničke masti za kotrljajuće ležajeve točkova.

Nivo kvaliteta i karakteristike ovih grupa proizvoda se ne razlikuju od proizvoda koji se primenjuju kod HV vozila. Treba uvek imati na umu da je napon kod HV i EV 48 V, što je znatno više od standardnog napona od 12 V koji se koristi kod standardnih vozila sa SUS motorom. 

Da bi maziva bila pogodna za korišćenje u HV i/ili EV vozilima, moraju biti kompatibilna sa elektroizolatorskim materijalima, kao i da poseduju ograničenu elektro provodljivost. Visoka elektroprovodljivost može da ugrozi putnike u vozilu u slučaju dodira maziva sa elektrokomponentama, dok suviše mala provodljivost može da izazove pojavu električnih lukova što dovodi do degradacije maziva, a u ekstremnim situacijama dovodi do pojave paljenja maziva. Takođe, maziva  koja su više oksidirala imaju veću provodljivost u odnosu na maziva kod kojih je oksidacija u dozvoljenim granicama, tako da oksidaciona stabilnost maziva igra veoma bitnu ulogu u primeni istih kod HV i EV vozila.

Termička stabilnost, odnosno, otpornost maziva na destruktivni uticaj toplote, je veoma bitna za maziva koja se upotrebljavaju u HV i EV vozilima, te se stoga, upotrebljavaju sintetička maziva, jer poseduju veću termičku stavilnost stabilnost od maziva proizvedenih od mineralnih sirovina.

Kao što je na početku ovog teksta navedeno, pred proizvođače maziva se postavlja zadatak da razviju, proizvedu i održe kvalitet maziva koja zadovoljavaju zahteve EV i HV vozila.


Aleksandar Kekić,  
Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, Adeco

Električni automobil
NAZAD NA SAVETE