ŠTA RAZLIKUJE MOTORNA ULJA ZA STARIJA VOZILA OD MOTORNIH ULJA ZA NOVA VOZILA? - Savet stručnjaka | Adeco

Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

Proizvodni program +
SAVET STRUČNJAKA
6
DEC
ŠTA RAZLIKUJE MOTORNA ULJA ZA STARIJA VOZILA OD MOTORNIH ULJA ZA NOVA VOZILA?

Prema statističkim podacima, prosečna starost putničkih vozila u Srbiji iznosi preko 16 godina, a od tog broja 571.000 su starosti preko 20 godina. Prosečna starost traktora iznosi preko 26 godina.
Ovako star vozni park potrebno je pažljivo održavati, kako bi se sačuvala njegova tehniča ispravnost. Da bi održavanje bilo kvalitetno, veliku pažnju  potrebno je posvetiti izboru  adekvatnog motornog ulja.  
Svako motorno ulje se odlikuje:
    1. Vrstom (mineralno, polusintetičko i sintetičko);
    2. Viskozitetom (monogradna i multigradna ulja);
    3. Kvalitetom (po API, ACEA, MB, MAN, VW, CES).
Za motore novije generacije koriste se multigradna ulja niže viskoznosti (SAE 10W-30; SAE 5W-30; SAE 0W-20, itd.), izrađena na bazi sintetike ili polusintetike, sa višim kvalitetnim nivoom (API CK-4/CJ-4; API SN+/SN). Takođe, aditivi koji se koriste pri njihovoj izradi su drugačije formulacije i koncentracije u odnosu na aditive koji su se koristili pri izradi motornih ulja za starije generacije motora.
Motori novije generacije se odlikuju manjom potrošnjom, srazmerno tome i manjom radnom zapreminom u odnosu na snagu motora, manjim sadržajem štetnih materija u izduvnim gasovima. Zbog toga, sama tehnologija izrade zahteva nove materijale i nova tehnička rešenja. Zato, takvi motori zahtevaju adekvatna motorna ulja.
Za razliku od  motora nove generacije, motori starije generacije su izrađivani od materijala koji su ostvarivali veća trenja, prilikom izrade, tolerancije zazora su bile veće, imali su niži stepen kompresije itd., pa su i zahtevi prema motornim uljima bili niži.
Jedno treba imati na umu: ne proizvode se motori prema  motornom ulju, već se motorno ulje formuliše prema zahtevima proizvođača motora.

Aditivi protiv habanja (tzv. AW aditivi) 
Kod starijih formulacija motornih ulja ovi aditivi su bili na bazi cinka (ZDDP - Zync Dialkyl Dithiophosphate) koji je dobro štitio motor od habanja. Međutim, u produktima sagorevanja jedinjenje ZDDP je toksično, pa se njegov sadržaj u motornom ulju novije generacije smanjio. Korišćenje motornih ulja novije generacije, kod kojih je sadržaj ZDDP znatno niži, može kod motora starije generacije izazvati intenzivnije habanje. Takođe, korišćenje motornih ulja namenjenih za motore starije generacije (nižeg kvalitetnog nivoa) kod kojih je sadržaj ZDDP viši, može dovesti do oštećenja katalizatora. 

Kompatibilnost sa zaptivkama
Motorna ulja novije generacije mogu izazvati oštećenje zaptivne grupe motora. Zaptivači za motore starije generacije su izrađivani od plute, grafitnih traka, kao i od smeše guma, te nisu kompatibilni sa motornim uljima novije formulacije. Naročiti problem predstavljaju aditivi-detergenti koji mogu izazvati oštećenja na zaptivkama izrađenih od gume.

Uticaj aditiva-detergenata
Savremeni motori imaju veće zahteve u pogledu ispiranja motora, a za koje je “zadužen” aditiv-detergent. Takvi aditivi mogu izazvati već pomenuto oštećenje zaptivača izrađenih od gume, te i intenzivnije ispiranje naslaga smola i čađi sa elemenata motora. To može dovesti, kod motora starije generacije koji su delimično pohabani, do  povećanja zazora između elemenata te do pada pritiska podmazivanja, što na kraju dovodi do havarijskih oštećenja.

Uticaj aditiva-disperzanata
Aditivi disperzanti koji se koriste za izradu motornih ulja za novije generacije motora, mogu dovesti do zapušanja uljnih kanala sa dispergovanim česticama (metali habanja, čađ, lakovi i dr.), što dovodi do smanjenje prohodnosti (ili čak i neprohodnosti) uljnih kanala, što otežava rad uljne pumpe ili čak dovodi do njenog otkaza.

Uticaj depresenata tačke stinjavanja
Primena neadekvatnih depresenata tačke stinjavanja može dovesti do zgušnjavanja motornog ulja na nižim temperaturama, opterećuje uljnu pumpu, te otežava hladni start motora, naročito pri niskim temperaturama. Jako zgusnuto ulje može dovesti do prekida toka podmazivanja i do pojave havarijskih oštećenja.

Imajući sve ovo u vidu, reč nauke i prakse glasi: Koristite motorno ulje koje je preporučio proizvođač motora. Ukoliko ne posedujete originalno fabričko uputstvo, obratite se našoj tehničkoj podršci, gde ćete dobiti preciznu informaciju o vrsti, viskozitetu i nivou kvaliteta koji je potrebno da poseduje motorno ulje za vaš motor. 
Adeco tehnička podrška:
Aleksandar Kekić,  Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške
Tel: +(381) 21 678 00 80
Mob: +(381) 62 415 008
E-mail: primena@adeco.rs

Autor:
Aleksandar Kekić,  
Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, Adeco


 

Zamena ulja
NAZAD NA SAVETE