HIDRA HV 32 | Adeco


INDUSTRIJSKA ULJA I TEČNOSTI

HIDRA HV 32

Mineralna hidraulična ulja, koriste se kao radni medijum u hidrostatičkim sistemima i kao sredstvo za podmazivanje pokretnih delova u cirkulacionim sistemima, gde se zahteva ulje sa veoma dobrom oksidacionom stabilnošću, dobrom zaštitom od korozije i poboljšanim sprečavanjem habanja. Ova ulja imaju vrlo visok indeks viskoziteta, što im omogućava primenu u širokom temperaturnom intervalu: od -30°C do +100°C. Primenjuju se i kod savremenih hidrauličnih sistema koji rade u uslovima čestih i velikih promena temperatura okoline, najčešće na otvorenom prostoru. Koriste se za i hidraulične sisteme građevinskih i poljoprivrednih mašina, za hidraulične sisteme dizalica, presa, brodske opreme itd. Proizvode se u šest ISO viskozitetnih gradacija: 32, 46, 68, 100, 150 i 220.


4 356,00 RSD


Ilustracija: HIDRA HV 32

Odgovara specifikacijama

ISO 6743/4 L-HV; ISO 11158 L-HV; DIN 51 524/3 HVLP; Denison HF-0; AFNOR NF E 48-603: HV; Sperry Vickers M-2950-S/I-286-S.

O proizvodu