TERMOL 32 | Adeco


INDUSTRIJSKA ULJA I TEČNOSTI

TERMOL 32

Mineralno ulje za prenos toplote. Koristi se kao medijum za prenos toplote u zatvorenim sistemima grejanja sa ili bez cirkulacije, u proizvodnji gume, plastike i asfalta, u hemijskoj, farmaceutskoj i tekstilnoj industriji, u sušarama i drugim industrijama. Koristi se i u sistemima za prenos toplote sa zaštitnom atmosferom azota. Kod zatvorenih sistema za grejanje se može koristiti u oblasti temperature od -15°C do 320°C. U otvorenim sistemima temperatura ne sme prelaziti 200°C. Odlikuje se izuzetnom oksidacionom stabilnošću.


2 508,00 RSD


Ilustracija: TERMOL 32

Odgovara specifikacijama

ISO 6743/12 L-QC; DIN 51522.

O proizvodu