SINTOL 5 | Adeco


SREDSTVA ZA OBRADU METALA

SINTOL 5

Veoma efikasan sintetički fluid namenjen za univerzalnu primenu. Predstavlja mešavinu amina, karbonske kiseline, poliglikola i polikarbonske kiseline. Ima odličnu antikorozivnu zaštitu. Takođe, poseduje bakteriološku i fungicidnu zaštitu. Ne sadrži jedinjenja bora. Koristi se kao sredstvo za hlađenje, podmazivanje i antikorozivnu zaštitu pri lakim i srednjim uslovima obrade: ravno i kružno brušenje, struganje i glodanje niskolegiranih čelika, sivog i nodularnog liva. Može se takođe koristiti kao antikorozivni fluid pri testiranju cevi i ventila pod pritiskom.Meša se sa vodom u različitim koncentracijama, zavisno od vrste obrade.


4 389,00 RSD


Ilustracija: SINTOL 5

Odgovara specifikacijama

ISO 6743/7 L-MAG.

O proizvodu