Adeco
SAVET STRUČNJAKA
28
APR
ŠTA TREBA DA ZNATE O MOTORNIM ULJIMA ZA DIZEL MOTORE SA DPF SISTEMOM ?

U cilju smanjenja zagađenja čovekove okoline, u savremenim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS motori) ugrađeni su sistemi za obradu izduvnih gasova, a u cilju smanjenja...

> Pročitaj više
28
APR
ŠTA ZNAČE OZNAKE NA AMBALAŽI MOTORNOG ULJA - SPECIFIKACIJE ZA MOTORNA ULJA (I DEO)

Sigurno ste se bar jednom zapitali šta znače oznake na ambalaži motornog, reduktorskog, hidrauličkog ili bilo kog drugog mazivog ulja koje ste kupili. Inače, kada kupujemo...

> Pročitaj više
8
AVG
AdBlue® – ŠTA TREBA DA ZNATE

•    Šta je AdBlue®?  AdBlue® je 32,5% bezbojni, sintetički rastvor čiste uree u demineralizovanoj vodi. AdBlue® nije otrovan. •  ...

> Pročitaj više
8
AVG
PRAVILA ZA KORIŠĆENJE AdBlue®-a

•    U rezervoar za AdBlue® ne sme da se sipa ništa drugo što nije AdBlue®-a  •    Ne postoji alternativa koja može zameniti...

> Pročitaj više
25
JAN
SELEKTIVNA NEKATALITIČKA REDUKCIJA (SNCR)

Zagađenje čovekove okoline (vazduh, voda, zemljište) može biti izazvano prirodnim  i antropogenim putem.  Prirodni izvori  zagađenja vazduha   su...

> Pročitaj više
22
APR
AdBlue® - KAKO LOŠ KVALITET MOŽE IZAZVATI VELIKE PROBLEME NA VOZILU

Za proizvodnju kvalitetnog AdBlue-a®, Adeco koristi atestiranu sirovinu – ureu, visoke čistoće koja je strogo namenjena za AdBlue®. Korišćenjem ovakvog AdBlue-a®,...

> Pročitaj više