Adeco


SAVET STRUČNJAKA
18
OKT
EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE SINTETIČKOG MOTORNOG ULJA ADECO® CNG ECO HD SAE 10W-40

Cilj ovog ispitivanja je bio da se odredi optimalni eksploatacioni  vek sintetičkog motornog ulja ADECO® CNG ECO HD SAE 10W-40, u motoru teretnog vozila IVECO...

> Pročitaj više
10
APR
EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE HIDROTRANSMISIONOG ULJA ADECO® TRANSHIDRA TO-4 SAE 10W

Eksploataciono ispitivanje hidrotransmisionog ulja ADECO® TRANSHIDRA TO-4 SAE 10W, odvijalo se, od maja do novembra meseca, 2022. godine, na damperima Komatsu HM 300-2,...

> Pročitaj više
22
DEC
EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE HIDROTRANSMISIONOG ULJA ADECO® TRANSHIDRA TO-4 SAE 10W

Eksploataciono ispitivanje hidrotransmisionog ulja ADECO® TRANSHIDRA TO-4 SAE 10W, odvijalo se, od maja do novembra meseca, 2022. godine, na damperima Komatsu HM 300-2,...

> Pročitaj više
12
MAJ
REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA HIDRAULIČNOG ULJA ADECO HIDRA HM 46 U "CONTITECH FLUID SERBIA"

Eksploataciono ispitivanje hidrauličnog ulja ADECO HIDRA HM 46, odvijalo se u ContiTech Fluid Serbia d.o.o. iz Subotice, a u okviru ContiTech division sa sedištem u Hanoveru,...

> Pročitaj više
31
MAJ
REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA SINTETIČKOG MOTORNOG ULJA XHPD SAE 10W-40 E9 U MOTORU KAMIONA SCANIA R 420

U ovom radu biće prikazani rezultati eksploatacionog ispitivanja sintetičkog ulja XHPD SAE 10W-40 E9 , koje je obavljeno u firmi Urban trans iz Zaječara, u periodu mart-maj...

> Pročitaj više
26
MAJ
REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA POTVRDILI VRHUNSKI KVALITET POLUSINTETIČKOG MOTORNOG ULJA ADECO® EXTRA SYNTH SAE 10W-40

Eksploataciono ispitivanje motornog, polusintetičkog ulja ADECO® EXTRA SYNTH 10W-40 izvođeno je u benzinskom motoru VAZ 21114 sa direktnim ubrizgavanjem, radne zapremine 1,6...

> Pročitaj više
12
APR
EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE MOTORNOG ULJA ADECO® ULTRA SYNTH PRO SAE 5W-30

Cilj ovog eksploatacionog ispitivanja bilo je utvrđivanje stepena degradacije, kao i određivanja optimalnog eksploatacionog veka sintetičkog motornog ulja ADECO® ULTRA SYNTH...

> Pročitaj više
7
OKT
ODLIČNI REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA MOTORNOG ULJA ADECO® SHPD SAE 15W-40

Eksploataciono ispitivanje motornog ulja ima za cilj da se odredi njegov kvalitet u realnim uslovima eksploatacije, a u vezi sa tim i određivanje optimalnog perioda između dve...

> Pročitaj više
1
JUN
EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE HIPOIDNOG ULJA ADECO® HIPO EPX SAE 80W-90

Mehanički prenosni sklopovi (menjači, reduktori i diferencijali) vrše prenos snage i obrtnog momenta pogonskog motora do potrošača. Mehanički prenosnici su sastavljeni od...

> Pročitaj više
1
APR
REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA UTTO ULJA TRAKTOL HT EXTRA 10W-30

Rezultati eksploatacionog ispitivanja UTTO ulja ADECO® TRAKTOL HT EXTRA 10W-30 potvrdili su visok kvalitet ovog ulja. Korišćenje UTTO ulja TRAKTOL HT EXTRA 10W-30 u...

> Pročitaj više
17
JUL
EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE MOTORNOG ULJA ADECO® SHPD SAE 10W-40 U KAMIONU VOLVO FM 12

Eksploataciono ispitivanje polusintetičkog motornog ulja ADECO SHPD SAE 10W-40 u motorima teretnih vozila, odvijalo se u periodu od proleća 2016. godine, do proleća 2017....

> Pročitaj više