Adeco


SAVET STRUČNJAKA
18
OKT
ULJE ZA VAZDUŠNE KOMPRESORE

Kompresori su uređaji koji mehaničku energiju pretvaraju u energiju gasa pod pritiskom.Prema  gasu koji se sabija (komprimuje) kompresori se dele na:vazdušne kompresore...

> Pročitaj više
18
OKT
BIORAZGRADIVA MAZIVA – SADAŠNJOST ILI DALEKA BUDUĆNOST?

Biorazgradiva maziva dugo su imala negativan imidž, što zbog određenih nedostataka u primeni, što zbog cene, pa je njihova primena bila veoma ograničena na oblasti kao što...

> Pročitaj više
13
OKT
VATRO-OTPORNI HIDRAULIČNI FLUIDI

U aplikacijama hidrauličnih sistema gde je prisutan otvoreni plamen, varnice (od brušenja, sečenja ili zavarivanja), električni luk ili telo visoke površinske temperature u...

> Pročitaj više
5
OKT
PROBLEM MEŠANJA RAZLIČITIH HIDRAULIČKIH FLUIDA

Ne retko se na terenu dešava da u toku izvođenja radova dođe do pucanja creva na mobilnoj mašini sa hidrauličkim pogonom (bager, traktor, kombajn, i slično), zbog čega...

> Pročitaj više
5
OKT
ULJA ZA PRENOS TOPLOTE

Za odvijanje tehnološkog procesa, ukazuje se potreba kako za direktnim tako i za indirektnim zagrevanjem nekog fluida (tečnost ili gas). Razmena toplote je zastupljena kako u...

> Pročitaj više
12
APR
PRIMENA VODONIKA ZA POGON MOTORNIH VOZILA

Usled efekta “staklene bašte”, i smanjivanja emisije CO2, od 90-tih godina XX veka, počelo se ozbiljnije razmišljati o zameni fosilnih goriva. Cilj, koji je tada...

> Pročitaj više
9
APR
OSNOVNA SVOJSTVA ZA ANALIZU PRI IZBORU HIDRAULIČKOG ULJA

Cilj ovog članka je da se čitaoci informišu o najosnovnijim svojstvima hidrauličkog fluidakoje treba analizirati kada se vrši izbor fluida za određenu aplikaciju.Zahtevi...

> Pročitaj više
9
OKT
KOČIONI SISTEMI I KOČIONE TEČNOSTI

Kočioni sistem, bez sumnje, predstavlja jedan od najbitnijih sistema na svakom vozilu. Uloga kočionog sistema je da postepeno uspori kretanje vozila, da omogući naglo...

> Pročitaj više