AdBlue® - KAKO LOŠ KVALITET MOŽE IZAZVATI VELIKE PROBLEME NA VOZILU - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

22
APR

AdBlue® - KAKO LOŠ KVALITET MOŽE IZAZVATI VELIKE PROBLEME NA VOZILU

Za proizvodnju kvalitetnog AdBlue-a®, Adeco koristi atestiranu sirovinu – ureu, visoke čistoće koja je strogo namenjena za AdBlue®. Korišćenjem ovakvog AdBlue-a®, sprečavaju se eventualni problemi u radu SCR katalizatora, pa samim tim i ozbiljniji kvarovi na samom vozilu. Životni vek i efektivnost SCR sistema na vozilu, zavisi od kvaliteta i čistoće proizvoda AdBlue®.

Adblue® lošeg kvaliteta može da izazove sledeće probleme na vozilu:

  1. Zapušenje dovodne cevi;
  2. Zaprljanost prečistača (filtera);
  3. Zaprljanost sonde rezervoara;
  4. Trajno oštećenja pumpe, brizgaljke i katalizatora.

Rezervoari i posude koji se koriste za ulivanje i čuvanje AdBlue-a®, moraju se koristititi isključivo za ovu namenu. Treba znati da je čep za AdBlue® na vozilu, plave boje, a ukoliko dođe do ulivanja drugih tečnosti u ovaj rezervoar (dizel goriva, ulja, vode, itd.), motor se ne sme startovati i treba se odmah obratiti ovlašćenom servisu.

 

NAZAD NA SAVETE