RIZICI USLED MEŠANJA RAZLIČITIH VRSTA ULJA I ANTIFRIZA - Savet stručnjaka | Adeco

Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

Proizvodni program +
SAVET STRUČNJAKA
14
MAY
RIZICI USLED MEŠANJA RAZLIČITIH VRSTA ULJA I ANTIFRIZA

U našoj praksi često smo nailazili na pitanja korisnika “Ne znam koje je ulje u sistemu, a koje bih mogao dosuti?” ili “Ne znam koji je antfriz u sistemu, a koji mogu dosuti?”.

Najjednostavnije je potpuno zameniti postojeće ulje i nasuti ulje koje je preporučio proizvođač kako po vrsti, tipu,  viskozitetu i kvalitetu. Time se sa sigurnošću izbegavaju svi problemi koji mogu nastati a za čije rešenje je potrebno izdvojiti, ne baš, mala novčana sredstva.

Motorna ulja predstavljaju mešavinu baznog (ili baznih) ulja i aditiva. Prema tipu baznih ulja, mogu biti: sintetička, polusintetička i mineralna. Za svaki tip motornih ulja postoje posebni aditivi. Ukoliko dosipamo mineralno motorno ulje u sintetičko, ili obrnuto, može doći do odvajanja aditiva iz ove dve vrste ulja, naročito u karteru motora. Ovo može za posledicu da izazove oštećenje zaptivki, ležaja kao i uljne pumpe motora.

Iz navedenih razloga, dosipajte samo motorna ulja istog tipa. Ukoliko vam se dogodi da morate na putu doliti motorno ulje (nivo motornog ulja u motoru je ispod minimalnog nivoa), a nemate odgovarajući tip motornog ulja, bolje dolijte ulje različitog tipa (bolje i ovakvo nego nikakvo podmazivanje), ali samo do prvog auto servisa gde će se izvršiti zamena motornog ulja i uljnog filtera. Ukoliko mešate ulja istog tipa i kvaliteta, ali različitih viskoznosti, sigurno će doći do poremećaja viskoznosti u procentu u kojem je doliveno ulje različite viskoznosti.

Rashladne tečnosti (antifrizi) su mešavine baznog fluida (najčešće monoetilen glikola), aditiva i vode. Postoji nekoliko tipova antifriza: 
    1. Tradiocionalni antifriz;
    2. Hibridni antifriz (tzv. G11);
    3. Organski antifriz (tzv. G12/G12+)
    4. Silikatno-organski antifriz (tzv. G12++).

Svaki tip antifriza sadrži aditive (protiv korozije, kavitacije,  penušanja) koji nisu kompatibilni sa aditivima koji se nalaze u antifrizima ostalih vrsta. Ukoliko dođe do mešanja antifriza različitih vrsta, pod dejstvom toplote (85-95oC), doći će do hemijskih reakcija, koje za posledicu imaju stvaranje gela, odnosno, kanali i cevovodi u sistemu za hlađenje motora postaće neprohodni.

Iz tog razloga, svaka vrsta antifriza ima drugačiju boju (plava, zelena, crvena), što onemogućuje mešanje različitih vrsta antifriza.
Ukoliko je potrebno doliti antifriz u sistem, a nemate podatak o kom tipu antifriza se radi, najbolje je doliti čistu demineralizovanu vodu. Tako razblažen antifriz nije adekvatno rešenje (dolazi do poremećaja alkalnosti, povećava se tačka mržnjenja, snižava tačka ključanja), te ga je potrebno što pre zameniti sa antifrizom koji je preporučen od proizvođača motora ili vozila.

Ulja za menjače i diferencijale (hipoidna ulja) sastoje se iz baznog (ili baznih) ulja i aditiva. Po tipu mogu biti mineralna i sintetička. Aditivi koji se koriste za proizvodnju ovih ulja služe za za zaštitu od korozije i rđe,  za zaštitu od visokih pritisaka i habanja,  za poboljšanje tačke stinjavanja,  za zaštitu od oksidacije, deaktivatori metala, protiv stvaranja pene i modifikatori trenja. Posebna grupa aditiva su specijalni EP aditivi (eng. Extreme pressure). Količina EP aditiva u ulju određuje njegov kvalitetni nivo (API GL-3, GL-4, GL-5). 

Kao i kod ostalih vrsta ulja, nije preporučljivo mešanje sintetičkih i mineralnih hipoidnih ulja, zbog odvajanja njihovih aditiva. Takođe, hipoidna ulja različitih viskoznosti koja se mešaju, dovešće do promene viskoziteta u procentu u kojem je doliveno ulje različite viskoznosti.

Nikako se ne preporučuje mešanje hipoidnih ulja različitog kvaliteta. Dolivanje hipoidnog ulja kvalitetnog nivoa GL-5 u ulje kvaliteta GL-4 ili GL-3 dovodi do povećanja koncentracije EP aditiva, što može izazvati oštećenja elemenata izrađenih od obojenih metala (sinhroni, klizne čaure). Ako se, pak, doliva hipoidno ulje kvalitetnog nivoa GL-3 ili GL-4 u  ulje kvalitetnog nivoa GL-5, dolazi do pada koncentracije EP aditiva, što može izazvati oštećenja na površini zuba zupčanika, pa čak i njihov lom.

Ukoliko ste prinuđeni da pomešate hipoidna ulja različitog nivoa kvaliteta (pad nivoa ulja ispod dozvoljenog minimuma), potrudite se da vozilo ili radna mašina (poljoprivredna ili građevinska), što pre stigne do servisne radionice, kako bi se ovakvo ulje ispustilo i nasulo odgovarajuće hipoidno ulje. 

Ulja za automatske menjače (ATF ulja) se upotrebljavaju za podmazivanje automatskih prenosnika, servo upravljača i pretvarača obrtnog momenta. General Motors-ova specifikacija (ATF Suffix A, Dexron, DXII) podrazumeva zahteve ulja za automatske menjače u pogledu: visoke oksidacione stabilnosti, visoke tačke paljenja, rezistencije na penušanje, kompatibilnosti sa zaptivkama, odgovarajućeg koeficijenta trenja, odnosno, izbalansiranog trenja i podmazivanja.

Mešanje različitih specifikacija kvaliteta ulja za automatske menjače može dovesti do promene karakteristika osnovnog ulja. Iz prakse, najčešći problemi su vezani za pojavu penjenja ulja (reakcija između različitih aditiva), kao i “proklizavanje” frikcionih lamela, što prouzokuje nepravilan rad automatskog menjača. 


Kočiona ulja 
Hidraulični kočioni sistem na motornim vozilima i radnim mašinama predstavlja veoma bitan (ako ne i najbitniji) sistem u pogledu bezbednosti. Stoga, radni fluidi koji se primenjuju u kočionim sistemima moraju da poseduju odgovarajuću tačku ključanja, tačku smrzavanja, zaštitu od korozije i kompatibilnost sa zaptivkama.
Postoje mineralna kočiona ulja (LHM) namenjena za Citroen-ova vozila, kao sinetička ulja na bazi poliglikola i glikoletera.
Zbog svojih karakteristika, NIKAKO se ne smeju mešati različite vrste kočionih fluida.
Upotrebljavajte samo radne fluide koje je preporučio proizvođač vozila ili radne mašine.
 

Ulja za podmazivanje brodskih motora
Vrste ulja koja nikako ne smete mešati  
Aditivi koji se dodaju u ulja mogu biti kiseli ( pH<7) i bazni (pH˃7). Ukoliko dođe do njihovog mešanja dolazi do tzv. neutralizacije, odnosno, doći će do obrazovanja soli (sapuna) što u kombinaciji sa uljem dovodi do obrazovanja masti. Masti mogu da dovedu do začepljenja uljnih filtera i uljnih magistrala. (slika 1).

Umesto zaključka:
    1. Uvek treba dolivati odgovarajuće ulje. Ukoliko niste sigurni o kojem tipu, kvalitetu i viskoznosti se radi, dospite ulje koje imate, ali samo do prvog servisa gde će se izvršiti potpuna zamena ulja. Pojedini autori u svojim radovima navode podatak da dolivanje različitih tipova (ali istih vrsta) ulja u količini do 10% ne stvara nikakve  probleme, ali mi vam to nećemo preporučiti.
    2. Ne mešajte različite vrste ulja (nije poznato o kojoj vrsti aditiva se radi), jer može izazvati začepljenje uljnog filtera i uljnih magistrala. 
Jednom rečju, ako vas situacija prisili da treba da dolijete ulje, trudite se da dolijete odgovaruće ulje. Iz tog razloga, upišite koje ulje koristite, a poželjno bi bilo da uvek u vašem vozilu imate određenu količinu ulja za dolivanje. 

Uvek imajte na umu da nikako ne mešate ulja različitih vrsta (motorno sa hipoidnim, ATF ulje sa hidrauličnim i dr.), jer možete izazvati vrlo ozbiljna oštećenja na vašem vozilu ili radnoj mašini, dok je najopasnije koristiti neadekvatno kočiono ulje u sistemu kao i dolivati neadekvatno u kočiono ulje.

Autor:
Aleksandar Kekić,  
Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, Adeco
E-mail:primena@adeco.rs


 

Adeco motorno ulje u auto servisu
NAZAD NA SAVETE