AdBlue® – ŠTA TREBA DA ZNATE - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

8
AUG

AdBlue® – ŠTA TREBA DA ZNATE

•    Šta je AdBlue®? 
AdBlue® je 32,5% bezbojni, sintetički rastvor čiste uree u demineralizovanoj vodi. AdBlue® nije otrovan.

•    U kojim vozilima mora da se koristi AdBlue®?
AdBlue® se koristi za tretiranje izduvnih gasova u dizel vozilima koja su opremljena SCR tehnologijom.

•    Na šta treba da obratite pažnju kada kupujete AdBlue®? 
Koristite samo AdBlue® od zvaničnih proizvođača koji su licencirani od strane VDA ili njihovih prodajnih partnera. Stanice za punjenje i skladištenje AdBlue® moraju imati jasno naveden logo AdBlue®. Kvalitet AdBlue®-a određen je nemačkim standardom DIN 70070 i ISO 22241-1.

•    Gde može da se nabavi AdBlue®? 
AdBlue® je dostupan na mnogim benzinskim stanicama, kod proizvođača ili preko mreže distributera u raznim maloprodajnim objektima.

•    Kada moram da sipam AdBlue®?
AdBlue® rezervoar ne sme da bude prazan. Ako je rezervoar za AdBlue® prazan, onda više nije moguće pokrenuti motor.Vozilo nadgleda nivo AdBlue®-a u rezervoaru i multifunkcionalni ekran obaveštava korisnika nekoliko puta unapred, ako je potrebno da se AdBlue® ponovo sipa u vozilo. 

•    Gde se na vozilu nalazi rezervoar za AdBlue®?
Rezervoar za AdBlue® obično se nalazi pored ili u blizini rezervoara za gorivo. Položaj rezervoara za AdBlue® u vozilu može varirati u zavisnosti od proizvođača i modela vozila, pa obavezno pratite uputstvo proizvođača vozila kada koristite AdBlue®.

•    Zašto je AdBlue® neophodan? 
Smanjenje emisija izduvnih gasova je veliki izazov za automobilsku industriju, pa su savremeni standardi za emisiju štetnih gasova usmereni pre svega na smanjenje CO2. Zato su razvije nove generacije katalizatora za dizel motore koji se nazivaju SCR katalizatori (SCR = selektivna katalitička redukcija). Unutar SCR katalizatora, nalazi se konvertor koji azotne okside (NOx), uz pomoć rastvora uree, pretvara u bezopasnu paru. Na taj način, količina azotnih oksida se smanjuje i za 90%. Tehnologija SCR katalizatora zastupljena je kod Euro 4, Euro 5 i Euro 6 motora.
 

AdBlue 2
NAZAD NA SAVETE