EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE HIPOIDNOG ULJA ADECO® HIPO EPX SAE 80W-90 - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

1
JUN

EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE HIPOIDNOG ULJA ADECO® HIPO EPX SAE 80W-90

Mehanički prenosni sklopovi (menjači, reduktori i diferencijali) vrše prenos snage i obrtnog momenta pogonskog motora do potrošača. Mehanički prenosnici su sastavljeni od zupčanika, koji u sklopu sa vratilima,  vrše prenos snage i obrtnog momenta sa pognoskog na gonjeni zupčanik 

Bez obzira na vrstu zupačnika (cilindrični, konusni, hipoidni ili pužni parovi), princip se sastoji u neposrednom kontaktu površina spregnutih zuba pogonskog i gonjenog zupčanika, pri čemu se prenosi snaga i obrtni moment sa pogonskog na gonjeni zupčanik. 

Pri tome, spregnuti zupci, na svojim površinama trpe ekstremno visoke pritiske (po nekim ispitivanjima i do 3.000 bara) i temperature, koji su najveći prilikom pokretanja ili zaustavljanja zupčanika. U slučaju da se između  površina zupačnika u neposrednom dodiru ne bi nalazio uljni film, došlo bi do njihovog intenzivnog trenja habanja, pa čak i do svarivanja površina. 

Iz tog razloga, potrebno je koristiti ulja, koja po svojim fizičkim i hemijskim osobinama, podmazuju, hlade, štite od korozije i habanja dodirne površine zupčanika.

Cilj ispitivanja

Eksploataciono ispitivanje obavljeno je u zadnjem diferencijalu turističkog  autobusa “NEOPLAN”, god. proizvodnje 2003., koji je u vlasništvu “Šidexpres” doo iz Šida. 

Autobus NEOPLAN

Cilj  ispitivanja hipoidnog ulja viskoziteta SAE 80W-90 i kvaliteta API GL-5, u   bilo je utvrđivanje stepena degradacije kao i određivanja optimalnog eksploatacionog veka hipoidnog ulja, u realnim uslovima eksploatacije, u diferencijalu autobusa.

Eksploataciono ispitivanje je obuhvatilo utvrđivanje fizičko-hemijskih karakteristika, kao i kvalitatitvnu i kvantitativnu alanizu metala habanja, putem standardnih laboratorijskih metoda. Uzorak hipoidnog ulja je uzet nakon pređenih 70.000 km što je ekvivalentno periodu od jedne godine od ulivanja ulja u transmisiju.

Dobijeni rezultati su obrađivani pomoću matematičko statističkih i matematičko analitičkih metoda, kao i metodom komparacije fizičko hemijskih karakteristika uzoraka.

Svi rezultati ispitivanja su prikazani u vidu tabela i dijagrama, sa priloženom diskusijom.

Rezultati ispitivanja

  1. Promena kinematske viskoznosti na 40 oC

Iz priloženog dijagrama vidi se da je početna kinematska viskoznost iznosila 139 mm2/sek, a da bi očekivana vrednost kinematske viskoznosti , na osnovu matematičko-analitičke metode,  bila 136,75 mm2/sek, što je znatno ispod dopuštene granice od 126 mm2/sek. 

2. Promena kinematske viskoznosti na 100 oC

Kao i u prethodnom slučaju, promena kinematske viskoznosti na 100oC, iznosila je manje dozvoljenih 10% (donja granica 12,90 mm2/sek), odnosno, očekivana vrednost kinematske viskoznosti nakon 100.000 pređenih kilometara bi iznosila 13,998 mm2/sek.

3. Promena gustine na 15 oC

 

4. Metali habanja

Kvalitativni i kvantitativni sadržaj metala habanja u hipoidnom ulju ukazuju na kvalitetne antihabajuće osobine ulja, odnosno, sposobnost da se spreči habanje dva dela koja se nalaze u neposrednom kontaktu.

Najčešće, prisutni metali u ispitivanom uzorku hipoidnog ulja su: gvožđe -čelik (Fe), bakar (Cu), hrom (Cr), kalaj (Sn).

Osim metala habanja, u hipoidnom ulju mogu se pronaći i silicijum (Si) koji je dospeo iz atmosfere, preko oštećenih uljnih zaptivki ili čepa na kućištu zupčastih prenosnika.

U donjoj tabeli prikazan je sadržaj metala habanja sa maksimalnim dopuštenim vrednostima i vrednostima koji su utvrđeni na osnovu kvalitativne i kvantitativne hemijske analize hipoidnog ulja iz eksploatacije.

Red.

broj

Hemijski

element

Max

Vrednost (ppm)

Utvrđena

Vrednost

(ppm)

 

Napomena

  1.  
Gvožđe (Fe)49073,2Zupčanici, vratila, kućišta
2.Hrom (Cr)206,65Kotrljani ležaji
3.Bakar (Cu)7534,2Sinhroni menjača, kavez kotrlj. ležaja
4.Aluminijum (Al)4514,1Kućište, planet. Prenosnici, semerinzi
5.Kalaj (Sn)2011,1Klizni ležaji
6.Olovo (Pb)202,1Klizni ležaji
7.Silicijum (Si)2321,2Iz Atmosfere

Iz tabele se vidi da su svi metali habanja, kao i silicijum, u dopuštenim granicama. 

Zaključak

Na osnovu svih prikazanih rezultata eksploatacionih ispitivanja fizičko hemijskih karakteristika hipoidnog ulja ADECO HIPO EPX SAE 80W-90, kvalitetnog nivoa API GL 5, može se sa sigurnošću izvesti zaključak da je za navedeno hipoidno ulje, u normalnim uslovima eksploatacije, optimalni period zamene do 100.000 pređenih kilometara.

Eksploataciono ispitivanje uradili:
dipl. ing. Milana Đuričić
Direktor sektora upravljanja kvalitetom, ADECO

sci. dipl. ing. Aleksandar Kekić, 
Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, ADECO

NAZAD NA SAVETE