REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA SINTETIČKOG MOTORNOG ULJA XHPD SAE 10W-40 E9 U MOTORU KAMIONA SCANIA R 420 - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

31
MAY

REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA SINTETIČKOG MOTORNOG ULJA XHPD SAE 10W-40 E9 U MOTORU KAMIONA SCANIA R 420

U ovom radu biće prikazani rezultati eksploatacionog ispitivanja sintetičkog ulja XHPD SAE 10W-40 E9 , koje je obavljeno u firmi Urban trans iz Zaječara, u periodu mart-maj 2021. godine, u  kamionu Scania R 420 LA 4x2, sa ugrađenim EURO V motorom Scania DC 1215.

Laboratorijske analize u cilju određivanja fizičko-hemijskih karakteristika su rađene u laboratoriji ADECO doo, dok je kvalitativna i kvantitatvna analiza metala habanja  rađena u akreditovanoj laboratorijiJugoinspekt u Novom Sadu, standardnim laboratorijskim metodama.

Svi rezultati laboratorijskih analiza su obrađeni standardnim matematičko statističkim i matematičko analitičkim metodama i prikazani su u vidu tabela, dijagrama i histograma.

Materijal i metod rada

Za eksploataciono ispitivanje korišćen je kamion SCANIA R 420LA 4x2 MEB, sa ugrađenim dizel motorom DC 1215, EURO V standarda.

Kamion SCANIA

Dizel motor DC 1215ima  ukupnu radnu zapreminu od 11.705 cm3, nominalne snage od 309 kW, pri 1.800 o/min i stepena kompresije 18,1:1.

Kamion je proizveden 2012. godine, sa pređenih 656.823 km na početku ispitivanja. U karter motora je uliveno 33 litara + 2 litre u uljni filter, motornog ulja ADECO XHPD SAE 10W-40 E9

Nakon pređenih 50.000 km, je uzet uzorak motornog ulja u količini od 1 lit, kao i uzorak motornog ulja izvađen iz uljnog filtera motora. Ovi uzorci su dostavljeni navedenim laboratorijama radi utvrđivanja fizičko hemijskih karakteristika korišćenog ulja.

Sintetičko motorno ulje ADECO XHPD SAE 10W-40 namenjeno je za podmazivanje motora modernih komercijalnih vozila koji ispunjavaju zahteve standarda o emisiji izduvnih gasova EURO 4, EURO 5 I EURO 6 naročito za vozila kod kojih je obavezna primena „low SAPS“ (niski sadržaj sulfatnog pepela, fosfora i sumpora) maziva.

 Posebno je pogodno za podmazivanje vozila sa ugrađenim dizel motorima koji imaju  SCR i DPF sisteme za obradu izduvnih gasova.        

Karakteristika, jedinica mereIzmerena vrednostMetoda
Gustina na 15 oC, g/cm30,86SRPS B.H8.015
Kinematska viskoznost na 40 oC, mm2/s83,43 
Kinematska viskoznost na 100 oC, mm2/s12,64SRPS ISO 3104
Indeks viskoznosti150SRPS B.H8.024
Tačka paljenja, COC, °C268SRPS EN ISO 2592
Tačka tečenja, °C-48SRPS ISO 3016
Sadržaj vode, v/v %nema 
Ukupan bazni broj, TBN, mg KOH/g8,5SRPS ISO 3771

 

 

Odgovara specifikacijama

API CI-4; ACEA E6/E7/E9; MB 228.51; MAN M 3477; MTU Type 3.1; Volvo VDS-3; Volvo CNG; Renault Truck RXD; Renault Truck RGD; Mack EO-M Plus; CAT ECF-1-a; Cummins CES 20076/20077; Deutz DQC III; Scania LDF-2.

Tabela 1: Fizičko-hemijske karakteristike ispitivanog ulja ADECO XHPD SAE 10W-40E9

Rezultati ispitivanja sa diskusijom

Slika 1: Dijagram promene kinematske viskoznosti na 40  ͦ C

Sa dijagrama (sl. 1) se vidi da se promena kinematskog viskoziteta na 40 oC kretala po funkciji Y=-0,0001*X+83,41, te je nakon pređenih 50.000 km, od početnih 83,43 mm2/s iznosila 79,00 mm2/s, što je pad od 5,5%. Ovaj pad je daleko iznad dopuštenih vrednosti od 20%, te je jasno da motorno ulje ima potencijala za dalje korišćenje.

Slika 2: Dijagram promene kinematske viskoznosti na 100  ͦ C

Promena kinematskog viskoziteta na 100 oC se kretala po funkciji Y=-0,0000142*X+83,41 (sl. 2), te je nakon pređenih 50.000 km, od početnih 12,64 mm2/s  došla na vrednost od  11,93 mm2/s, što je pad od 5,6%. Kao i u slučaju promene kin. Viskoziteta na 40oC i ovde je  pad je daleko iznad dopuštenih vrednosti od 20%, te je jasno da motorno ulje ima potencijala za dalje korišćenje.

Slika 3: Dijagram promene TBN (totalni bazni broj)

Pad totalnog baznog broja (TBN), nakon pređenih 50.000 km,  iznosio je  17,7%, odnosno, sa početnih 8,5 mg KOH/kg vrednost je pala na 7,0 mg KOH/kg. Dopušteni pad je 50%, te se iz ovoga jasno vidi da motorno ulje ADECO XHPD SAE 10W-40 poseduje potencijala za još duži interval zamene.

Sadržaj metala habanja

Sa histograma (sl. 4) se vidi da je količina svih metala habanja daleko ispod dopuštenih vrednosti. Ovo je rezultat visokog kvaliteta antihabajućih aditiva i njihove optimalne količine u motornom ulju.

Slika 4: Histogram metala habanja u motornom ulju

Određivanje perioda zamene ulja u motoru

Indikator da je potrebno zameniti motorno ulje je u slučaju kada su vrednosti totalnog baznog broja (TBN) i totalnog kiselinskog broja (TAN) izjednačene.

Slika 5: Određivanje perioda zamene ulja u motoru (grafoanalitički)

Koristeći matematičko analitičku metodu, gde se krenulo od pretpostavke da je TBN=TAN, odnosno, da su jednačine promene stanja TBN i TAN jednake,  može se sa sigurnošću tvrditi da će period zamene motornog ulja biti nakon pređenih 75.000 km.Koristeći matematičko analitičku metodu, gde se krenulo od pretpostavke da je TBN=TAN, odnosno, da su jednačine promene stanja TBN i TAN jednake,   može se sa sigurnošću tvrditi da će period zamene motornog ulja biti nakon pređenih 75.000 km.

Zaključak 

Na osnovu gore iznetih analiza dobijenih rezultata, može se izvući sledeći zaključak:

1. Kin. visoziteti na 40°C i 100°C imaju manji pad od dozvoljenih 20% (pad je čak ispod 10%);

2. Tačka paljenja ima višu vrednost od dopuštenog pada od 20°C (pad od 4°C);

3. TBN ulja je u dopuštenim granicama, odnosno, njegov pad je 17,5% od dopuštenih 50%;

4. Metali habanja su u donjim granicama (Fe, Cu, Pb, Al, Cr, Ni, itd.);

5. Elementi koji ulaze u sastav aditiva imaju znatnu rezervu (Zn, P, Na, itd);

6. Tokom eksploatacionog ispitivanja nije bilo dolivanja motornog ulja u karter motora, odnosno, potrošnja motornog ulja u odnosu na ukupnu potrošnju goriva je iznosila oko 0,15%;

7. Koristeći matematičko analitičku metodu u cilju određivanja perioda zamene motornog ulja ADECO XHPD SAE 10W-40 E9, može se sa sigurnošću tvrditi da će zamena motornog ulja biti potrebna nakon pređenih 75.000 km.

Rezultati eksploatacionog ispitivanja motornog ulja ADECO XHPD SAE 10W-40 ukazuju na visok kvalitet motornog ulja ( kvalitetno bazno ulje i dobar paket aditiva, kao i poštovanje tehnološke procedure proizvodnje) kao i na visoku tehničku ispravnost motora.

Slobodno se može reći da je optimalni period zamene motornog ulja ADECO XHPD SAE 10W-40 E9 daleko iznad pređenih 50.000 km

Eksploataciono ispitivanje uradili:
sci. dipl. ing. Aleksandar Kekić, 
Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, ADECO

dipl. ing. Milana Đuričić
Direktor sektora upravljanja kvalitetom, ADECO

 

 

 

 

 

NAZAD NA SAVETE