AKTUELNO STANJE NA TRŽIŠTU AdBlue®-a U SRBIJI - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

1
OCT

AKTUELNO STANJE NA TRŽIŠTU AdBlue®-a U SRBIJI

Kompanija ADECO posluje na tržištu Srbije već više od 30 godina i svoje poslovanje zasniva kroz primenu sertifikovanog sistema menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. 

Već godinama ADECO je  jedan od najvećih proizvođača AdBlue®-a u Srbiji i iz godine u godinu suočava se sa sve nelojalnijom konkurencijom na tržištu. Odlučili smo da ispitamo šta se to nudi na našem tržištu i zbog čega konkurencija kao svoj glavni adut ističe isključivo cenu kao svoju jedinu konkurentsku prednost. Ispitivanje je urađeno isključivo iz razloga zaštite interesa naših potrošača, ali i interesa naše kompanije koja stoji iza kvaliteta svog proizvoda. 

No, krenimo od početka kako bismo objasnili zašto je kvalitet AdBlue®-a bitan i zašto kvalitetan proizvod mora da ima i odgovarajuću cenu.

Šta je VDA lista i zašto je ona važna?
Kompanija ADECO, kao proizvođač AdBlue®-a, nalazi se na nemačkoj VDA listi. VDA (Verband der Automobilindustrie) je jedino telo u svetu koje odobrava licenciranu proizvodnju proizvoda AdBlue®.

Za visoko kvalitetan proizvod AdBlue® proizvođača ADECO, koji je usaglašen sa najstrožijim zahtevima standarda DIN 70070 i ISO 22241, VDA odobrenje dodatno garantuje da proizvod i ceo proces proizvodnje u ADECO-u ispunjavaju najstrožije zahteve VDA, sa redovnim kontrolama od strane VDA i time daje veliku sigurnost u kvalitet samog proizvoda na tržištu, tj. u primeni. Takođe, ova licenca omogućava da ADECO ima pravo da koristi zaštićeni znak AdBlue®. Ovo praktično znači, da prozvođači koji nisu na VDA listi nemaju pravo da svoje proizvode nazivaju AdBlue®, a kamo li da na svojim etiketama koriste zaštićen znak AdBlue®.

Potrošači treba da obrate pažnju da li je proizvođač AdBlue®-a na VDA listi, jer je od toga može dosta da zavisi kvalitet proizvoda, iako se na žalost dešava da ne mora da bude tako.

Aktuelno stanje na tržištu
Kao što smo na početku ovoga teksta već istakli, činjenica je da se na tržištu AdBlue®-a u Srbiji vodi besomučna cenovna utakmica u kojoj najviše strada kvalitet proizvoda, a onda naravno i sam potrošač.

Zato smo, kao dugogodišnji proizvođač AdBlue®-a, odlučili da ustanovimo šta je razlog niskih cena koje nudi konkurencija i koje to konsekvence može da ima po samog potrošača.
Kako bi smo ispitali stanje kvaliteta AdBlue® proizvoda na tržištu, kupljeno je i ispitano* nekoliko komercijalnih pakovanja različitih licenciranih proizvođača AdBlue®-a  sa  tržišta Srbije.  Uzorci su poslati na ispitivanje u nezavisnu laboratoriju i dobijeni rezultati su pokazali značajna odstupanja ispitanih parametara od zadatih specifikacija kod par uzoraka. 

Uočena su odstupanja parametara od specifikacije u sadržaju biureta i povišenom sadržaju jona natrijuma (Na), magnezijuma (Mg) i kalcijuma (Ca) koji mogu poticati iz nedovoljno prečišćene vode koja je jedna od sirovina prilikom proizvodnje, kao i povećan sadržaj jona kalijuma (K) i fosfora (P) koji mogu poticati od neadekvatne sirovine, tj poljoprivredne uree. 
Nečistoće iz sirovina deluju kao otrovi koji dovode do gubitka aktivnosti katalizatora, što će prijavljivati senzor SCR sistema, i skraćenog veka trajanja SCR sistema. Mogu se izdvojiti sledeći otrovi za SCR katalizator: Cl, P, K, Na, Ca, Mg, Hg, Pb, Si, itd.
Šta to u stvari znači? Nađena odstupanja dobijenih parametara od zadatih specifikacija  uzrokuju nepravilan rad i različite kvarove SCR sistema, što za krajnje korisnike znači dodatne neplanirane troškove.

Šta je uzrok? Korišćenje sirovina koje nisu ispitane, u cilju smanjenja tržišne cene proizvoda i povećanja konkurentnosti na tržištu, dovodi i do snižavanja kvaliteta i samog proizvoda AdBlue® .

Šta potrošač rizikuje kupovinom AdBlue®-a sumnjivog kvaliteta?
Komercijalna vozila (kamioni srednje i teške nosivosti) i autobusi u Republici Srbiji, prosečno godišnje pređu 125.000 km. Ako je prosečna potrošnja goriva 31 lit/100 km, godišnji utrošak goriva je 38.750 litara. Ukoliko je u vozilo ugrađen SCR sistem, potrošnja AdBlue®-a iznosi 4-5% u odnosu na potrošnju goriva, odnosno, 1.744 l/godišnje.
Loš kvalitet AdBlue®-a može dovest do sledećih kvarova na SCR sistemu:
1. Otkaz rada dobavne pumpe, 
- Trošak: oko 275.000,00 dinara;
2. Otkaz rada injektora za Ad Blue 
- Trošak: oko 30.000 dinara
3. Otkaz rada AdBlue® kontrolera
- Trošak: oko 478.000,00 dinara

Da li se zbog razlike u ceni od nekoliko dinara po litri isplati rizikovati sve navedene troškove, ostavljamo potrošačima da odluče. Na nama, kao odgovornom proizvođaču AdBlue®-a je da upoznamo potrošače sa svim posledicama koje korišćenje nekvalitetnog AdBlue®-a, može da izazove.

* Ispitivanja su rađeno interno i ni jednog proizvođača niti ispitnu laboratoriju nećemo imenovati u ovom tekstu 
® = registrovani zaštitni znak Verband der Automobilindustrie e.V (VDA)

Tim autora:
Nikola Gvozdenović,
Direktor, ADECO

sci. dipl. ing. Aleksandar Kekić, 
Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, ADECO
dipl. ing. Milana Đuričić
Direktor sektora upravljanja kvalitetom, ADECO

Radovan Vlajković
Marketing menadžer, ADECO
 

NAZAD NA SAVETE