PRIMENA MOTORNOG ULJA – ISKUSTVA I PROBLEMI U EKSPLOATACIJI - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

3
AUG

PRIMENA MOTORNOG ULJA – ISKUSTVA I PROBLEMI U EKSPLOATACIJI

1.   Izbor motorog ulja i relativni značaj u odnosu na druge uticajne faktore procesa podmazivanja

2.   Filteri motornog ulja

3.   Intervali upotrebe motornog ulja i filtera

4.   Razrada remontovanih motora

5.   Norme za potrošnju motornog ulja

1. Izbor motornog ulja i relativni značaj u odnosu na druge faktore procesa podmazivanja

Motorno ulje je jedan u nizu bitnih faktor na proces podmazivanja motora. U primeni se zanemaruje uticaj drugih faktora, a odgovornost za nastale probleme često se neopravdano prebacuje na motorno ulje.

Pogrešan izbor, pogrešna primena, greške filtriranja, pogrešna razrada i eksploatacija motora dominantni su uzročnici nastalih problema.

Za svaki tip vozila potrebno je koristiti propisano motorno ulje. U velikim voznim i radnim parkovima često se pojednostavljuje primena korišćenjem jedne vrsta ulja za više tipova vozila. Takvo pojednostavljivanje često znači i odstupanje od preporuka proizvođača za neke tipove vozila u datoj grupi. Takođe, u primeni je problematično terensko dolivanje ulja i dolivanje na dnevnom pregledu vozila. Ovaj problem se rešava jedino centralnim razvodom sa dostupnim istakačkim mestima za sve potrebne vrste ulja i dobrom organizacijom terenskog dolivanja.

Greške dolivanja ne utiču značajno na motore starijih vozila. Značajan uticaj prisutan je kod vozila novijih generacija, za koja je propisana primena ulja nižih viskoznih gradacija: lakotečiva ulja.

2. Filteri motornog ulja

 

Zbog smanjenja negativnog uticaja kontaminacije i degradacije motornog ulja na obavljanje procesa podmazivanja, neophodno je njegovo odgovarajuće filtriranje tokom rada motora.

 

Zamena motornog ulja i filtera treba da se vrši istovremeno. U praksi ima zagovornika da se zamena filtera vrši pri svakoj drugoj zameni ulja. Na taj način pričinjava se samo šteta.

 

Nabavka filtera prema gabaritima (mogućnosti ugradnje) predstavlja čestu i ozbiljnu grešku. Filteri sa različitim filterskim medijumima i različitom konstrukcijom unutrašnjeg dela mogu biti ugradbeno kompatibilni. Razlike u površini filterskog medijuma, njegovoj filtrabilnosti, konstrukciji BY-PASS i AD ventila mogu imati presudan značaj na kvalitet procesa podmazivanja. Takođe, pri korišćenju dugoživećih – long life ulja neophodno je koristiti i filtere većeg kapaciteta – long life filtere, koji ugradbeno mogu biti isti kao standardni filteri.

Kada je reč o centrifugalnim filterima, njih je potrebno održavati prema preporukama proizvođača motora. U praksi se često odstranjuju sa motora zbog pogrešnog stava da predstavljaju mesto pada pritiska motornog ulja.

3. Intervali upotrebe motornog ulja i filtera

Period upotrebe motornog ulja i filtera propisuje proizvođač motora (vozila). Proizvođači poznaju mogućnosti i zahteve svojih motora, te prema tome propisuju kvalitet primenjivanog ulja i period njegove upotrebe. Međutim, oni ne mogu u potpunosti da sagledaju sve uslove i specifičnosti pod kojima se eksploatacija odvija, te preporučeni period zamene podrazumeva neke pretpostavljene uslove koji se mogu značajno razlikovati od stvarnih.

Takođe, propisivanje intervala prema pređenom putu predstavlja kompromisno rešenje. Pređeni put je primarno pokazatelj eksploatacije vozila, ali nije najtačniji pokazatelj za rad motora. Tehnički najtačniji podatak o radu motora jeste kumulativni broj obrtaja. Međutim, zbog složenosti praćenja primenjivan je na malom broju vozila i danas se praktično ne koristi. Danas su u primeni dva indirektna pokazatelja koja su jednostavnija za primenu, ali i manje tačna u odnosu na kumulativni broj obrtaja:

1.     pređeni put: transportne jedinice,

2.     moto časovi: stacionarne i radne jedinice.

Uticaj navedenih odstupanja i pretpostavki proizvođača motora (vozila) eliminiše se prelaskom na servisiranje motora, odnosno zamenu motornog ulja i filtera "po stanju". Ovaj pristup predstavlja tehno-ekonomski optimalno rešenje.

Zamena motornog ulja i prečistača "po stanju"

Servisiranje savremenih vozila obavlja se "po stanju" zahvaljujući računarskom praćenju servisnih funkcija. Intervali upotrebe motornog ulja i filtera odrađuju se na osnovu više ulaznih informacija od kojih su najbitnije:  

- sadržaja sumpora u gorivu,

- niza vrednosti temperatura kojima je ulje bilo izloženo tokom upotrebe,

- broja hladnih startova i vremena rada motora bez prekida,

- viskozne gradacije motornog ulja,

- kvalitativnog nivoa motornog ulja.

Servisiranje motora prema ovom kriterijumu moguće je i za starija vozila. Neki načini za ocenu intervala upotrebe motornog ulja i filtera su:

1.        laboratorijska analiza ulja;

2.        primena priručnih uređaja – analizera.

Za korisnika je najvažnije da se kontrola ulja vrši na mestu servisiranja. Brzu i kvalitetnu kontrolu moguće je izvršiti primenom priručnih uređaja. Jedan takav uređaj je analizer dielektrične konstante ulja. Promena ovog parametra integriše promene najvažnijih fizičko-hemijskih osobina ulja, što ovu metodu čini pouzdanom i dovoljno tačnom.

4. Razrada remontovanih motora

Procenjuje se da je oko 90 % problema sa potrošnjom motornog ulja nakon remonta posledica nepravilno sprovedenog postupka razrade motora.

Klipno-cilindarski sklop motora najosetljiviji je deo na razradu motora. Da bi se površine klipnih prstenova i cilindara međusobno uhodale prstenovi moraju biti pritisnuti uz zid cilindra. Inicijalni pritisak koji potiče od elastičnosti samog prstena nije dovoljan. Tek dodatno i umereno delovanje pritiska gasova na prstenove pod opterećenjem motora stvara uslove za pravilno uhodavanje.

Potpuno je pogrešan, ali istovremeno najrasprostranjeniji postupak razrade motora na praznom hodu koji traje satima. Pri tome nastaju sledeći problemi:

-          nedovoljan broj obrtaja motora znači da pumpa za ulje ne stvara dovoljan pritisak na mestima podmazivanja,

-          uljne brizgaljke ne otvaraju se pod pritiskom ulja na praznom hodu, pa se klipovi neće hladiti niti će osovinica klipa i mala pesnica dobijati dovoljnu količinu ulja,

-          turbokompresor se slabo podmazuje i hladi,

-          udaljene komponente kao što su bregasto vratilo i klackalice nemaju dobro podmazivanje.

Nepravilan postupak razrade usporava uhodavanje i dodatno stvara stanje koje se ne može popraviti.

Kako u većini slučajeva probni stolovi nisu dostupni, preporučuje se razrada motora u vožnji, pri čemu treba poštovati sledeća pravila:

-          vozilo ne sme biti natovareno;

-          izbagavati gradsku vožnju zbog dugotrajnog rada na praznom hodu;

-          stalno menjati režim rada i pri tome ne prekoračiti 2/3 od maksimalnog broja obrtaja;

-          idealni su neopterećeni lokalni putevi;

-          izbegavati brzu vožnju po autoputevima;

-          Izbegavati dugotraje uspone i nizbrdice;

Period do prvog servisa posle remonta treba da iznosi 5 – 20 % od normalnog servisnog intervala, što praktično iznosi 500 – 1.000 km ili oko 20 radnih sati. Ulje obavezno ispustiti dok je još vruće.

5. Norme za potrošnju motornog ulja

U praksi su primetni različiti stavovi o potrošnji motornog ulja. Potrošnja goriva i motornog ulja smatraju se za korelacione parametre, tako da se većina normi bazira na prikazu potrošnje motornog ulja u funkcji potrošnje goriva.

Darijo Jurišić

Šef službe tekućeg održavanja, JGSP Novi Sad

Slika 1: Primer oštećenja bregaste osovine – posledica mešanja ulja Tabela 1: Primer odnosa pokazatelja eksploatacije motora – uobičajena norma Slika 2: Analizer dielektrične konstante i primer prikaza dobijenih rezultata Slika 3: Primer dobijenih rezultata Tabela 2:  Najčešće korišćene norme za potrošnju motornog ulja
NAZAD NA SAVETE