LOŠ KVALITET MOTORNOG ULJA SKRAĆUJE ŽIVOTNI VEK MOTORA - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

20
FEB

LOŠ KVALITET MOTORNOG ULJA SKRAĆUJE ŽIVOTNI VEK MOTORA

Motorno ulje je jedan od najbitnijih činilaca za rad motora. Jednom rečju, bez motornog ulja i dobrog podmazivanja, motor ne bi mogao da radi. Svi pokreti delova motora, koji su neposrednom kontaktu, moraju se podmazivati, kako ne bi došlo do havarije motora.

Iz gore navedenih razloga, prilikom kupovine motornog ulja kao i prilikom njegovog korišćenja u motoru, treba obratiti veliku pažnju i povremeno kontrolisati stanje ulja u motoru.

Kako pravilno odabrati motorno ulje

Motorno ulje, osim što podmazuje, takođe i hladi, ispira, štiti od korozije i zaptiva motor.  Najbolje je, a i najsigurnije, koristiti ono motorno ulje koje je proizvođač motora preporučio.

Za svako motorno ulje, od proizvođača motora, dati su sledeći podaci: 

 1. Vrsta (mineralno, polusintetičko i sintetičko);
 2. Viskozitet (monogradna i multigradna ulja);
 3. Nivo kvalitet (definisan prema različitim standardima API, ACEA, MB, MAN, VW, CES).

Važno je istaći da se ne prave se motori prema  motornom ulju, već se pravi motorno ulje prema zahtevima motora.

Šta se događa ukoliko se koristi motorno ulje neadekvatne vrste, viskoziteta i kvaliteta od fabrički preporučene?

Ukoliko se koristi neadekvatno motorno ulje, tada dolazi do:

 •  nekvalitetnog podmazivanja;
 •  utrošak goriva goriva i maziva se povećava;
 •  skraćuje se radni vek motora;
 • povećavaju se troškovi održavanja vozila.

Koje promene fizičko-hemijskih osobina motornog ulja dovesti do oštećenja motora?

 1. Boja i miris ulja
 • Nekorišćeno motorno ulje ima bistar izgled, svetlo žute boje, sa karakterističnim mirisom. Ukoliko motorno ulje ima nekarakterističan miris (miris izgorelog ulja) i tamno mrku boju, može se sumnjati da je proizvedeno od rerafinata i da nije zadovoljavajućeg kvaliteta. Tokom korišćenja, motorno ulje gubi svoju bistrinu, poprima crnu boju (posledica ispiranja motora). Ovo je normalna posledica degradacije motornog ulja. Ukoliko motorno ulje ima boju bele kafe, indukuje se na prisustvo vode.
   
 • Nije poželjno da motorno ulje miriše na benzin ili dizel gorivo (prisustvo goriva u ulju), kao i na sagorelo ulje. 

2. Promena kinematskog viskoziteta (na 40 oC i 100 oC)

 • Svako motorno ulje, tokom korišćenja, menja svoju kinematsku viskoznost. Dopušteno odstupanje kinematskog viskoziteta se kreće u granicama ± 20%.  Ukoliko vrednost kin. viskoziteta padne ispod donje dopuštene granice, uzrok može biti loš kvalitet baznog ulja od kojeg je motorno ulje izrađeno ili usled tehničke neispravnosti motora. 
 • Pad kinematskog viskoziteta dovodi do pada pritiska podmazivanja motora, a i ulje se ne zadržava između metalnih površina koja su dodiru. Kao rezultat ove pojave, javlja se povećano habanje kao i zagrevanje motora, što na kraju dovodi do havarijskog kvara motora.
 • Ako dođe do porasta kinematskog viskoziteta,  razlog može biti prisustvo veće količine čađi i “toplih primesa” u ulju. Čađ se javlja kao posledica lošeg sagorevanja goriva, odnosno sagorevanje goriva se odvija uz nedostatak kiseonika. Takođe, ukoliko sklop klipni prstenovi-cilindar ne zaptiva dobro, može doći do prodora motornog ulja unutar komore za sagorevanje i do stvaranja čađi. Ovi kontaminanti deluju abrazivno na motor i skraćuju radni vek motora. Porast kinematskog viskoziteta može biti posledica oksidacije motornog ulja, do koje dolazi kada motor radi na visokim temperaturama zbog neispravanog sistema za hlađenje motora ili prekoračenje predviđenog intervala zamene ulja u motoru. 

3. Niska tačka paljenja motornog ulja 

 • Niska tačka paljenja, ukazuje na prisustvo goriva u motornom ulju. To je posledica lošeg rada sistema za napajanje i ubrizgavanje goriva. Pored tehničkih neispravnosti u sistemu,  loš odabir motornog ulja, koje nije predviđeno za podmazivanje sistema za ubrizgavanje pumpa-brizgaljka, može dovesti do prisutva goriva u motornom ulju.

Posledice lošeg kvaliteta ili lošeg izbora motornog ulja

Posledice lošeg kvaliteta ili lošeg izbora motornog ulja na rad motora su:

 • Intenzivnije habanje delova motora koji su u neposrednom kontaktu (klipni prstenovi-cilindar, kolenasto vratilo-leteći i stojeći lezaji);
 • Povećano zagrevanje motora;
 • Otežan start motora po hladnom vremenu (naročito kod dizel motora);
 • Curenje motornog ulja na zaptivačima (zaptivač glave motora, uljni zaptivači kolenastog vratila);
 • Veća potrošnja goriva;
 • Veći utrošak motornog ulja (dopušteni utrošak ulja u odnosu na potrošnju goriva iznosi kod benzinskih motora 0.2-0.6%, a kod dizel motora 0.4-0.8%);
 • Začepljenje uljnog cevovoda i prestanak cirkulacije motornog ulja;
 • Začepljenje DPF filtera i prestanak obrade izduvnih gasova;
 • Teži havarijski kvarovi motora (lom kolenastog vratila, lom klipnjače, pucanje bloka motora, „zaribavanje“ motora).

Zato je pre svega bitno da se koristi ono motorno ulje koje je preporučio proizvođač motora. Ukoliko ne posedujete originalno fabričko uputstvo, obratite se službi primene maziva, koju ima svaki ozbiljan proizvođač maziva, od kojih ćete dobiti preciznu informaciju o vrsti, viskozitetu i nivou kvaliteta koji je potrebno da poseduje motorno ulje za vaš motor. Kompanija ADECO veliku pažnju posvećuje kvalitetu svoji motornih ulja kao i njihovohj adekvatnoj primeni. Uvek nam se možete obratiti, a mi ćemo vam rado pomoći savetima naših stručnjaka. Možete nas kontaktirati ili na e-mail: primena@adeco.rs ili na telefon 021 678 00 80, a autor ovog teksta, Aleksandar Kekić, vam stoji na raspolaganju.

Autor:
Ms. ing. Aleksandar Kekić,  
Inženjer razvoja, primene i tehničke podrške, ADECO

 

NAZAD NA SAVETE