LEŽAJEVI TOČKOVA MOTORNIH VOZILA - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

27
NOV

LEŽAJEVI TOČKOVA MOTORNIH VOZILA

Pregled ležaja

Ukoliko razlog demontaže uležištenja nije neispravnost ležaja, potrebno je izvršiti preventivni pregled i ocenu stanja ležaja.

Pri tome, treba obratiti pažnju na njihovu konstrukciju. Klasični konusno-valjkasti ležajevi mogu da se rastavljaju bez destrukcije, mogu da se peru i da se pregledaju. Ukoliko su ležajevi fabrički zatvoreni, ne mogu se rastavljati bez destrukcije. Oni su fabrički podmazani i zaptiveni za čitav eksploatacioni vek, te u slučaju bilo kakvih nedoumica oko njihove ispravnosti treba izvršiti njihovu zamenu.

Ležajeve treba temeljno oprati pre njihovog pregleda i ocene stanja, vodeći računa o urednosti i higijeni. Prilikom pranja ležajeve treba lagano obrtati, trudeći se da se sve prisutne nečistoće odstrane. Pranje treba da se obavi u čistim i urednim posudama, čistim sredstvom za pranje (razređivač na bazi petroleja) i čistim namenskim četkama koje ne ostavljaju vlasi pri čišćenju. Poželjno je da se ovaj pribor koristi samo za pranje ležajeva, s obzirom da su ležajevi osetljivi na prisustvo i najmanje nečistoće.

Obavezno koristiti najmanje dve posude, jednu za prvo pranje, a drugu za ispiranje. Ukoliko su na ležaju prisutni tragovi oksidacije maziva, za pranje treba koristiti sredstva sa alkalnim rastvorima. Ova sredstva treba pažljivo koristiti zbog mogućeg štetnog uticaja na kožu, aluminijumske delove i dr. Takođe, obavezno je korišćenje sredstava za zaštitu na radu: zaštitne naočare, kecelja i rukavice. Ukoliko su prisutni obimniji tragovi oksidacije, takav ležaj treba zameniti, pogotovu ako je na elementima ležaja primetna promena boje (tragovi pregrevanja). Nakon pranja ležaj treba osušiti čistom krpom koja ne ostavlja vlakna ili primenom suvog komprimovanog vazduha. Krpe na bazi pamuka ne treba koristiti!

Ocena ispravnosti ležaja

Nakon pranja potrebno je pregledati ležajeve: kotrljajna tela, kotrljajne staze i kaveze. Proizvođači kotrljajnih ležajeva imaju odlične elektronske i štampane publikacije o održavanju ležajeva. U njima su date smernice za ugradnju, održavanje, dijagnostiku stanja i smernice za pregled i tumačenje tragova habanja ležajeva. Svaka radionica koja se bavi održavanjem motornih vozila treba da ima takva uputstva i osposobljen kadar, koji će u saradnji sa tehničkom podrškom proizvođača ležajeva rutinski donositi odluke o ispravnosti ležajeva.

Ovom prilikom se ističe da nisu svi tragovi habanja znaci oštećenja ležaja! Gubitak sjaja na kotrljajnim telima i kotrljajnim stazama sasvim je normalna pojava i ona nije indikacija oštećenja ležaja u punom smislu. O ostalim tragovima oštećenja treba se informisati u preporučenoj stručnoj literaturi.

Montaža ležaja

Ukoliko je za ugradnju potrebno zagrevanje ležaja, treba sprovesti postupak kontrolisanog zagrevanja namenskim induktivnim grejačima sa automatskom demagnetizacijom. Induktivnim grejačima postiže se ravnomerno zagrevanje ležaja po celom korpusu, uz automatsko ograničenje krajnje temperature na ≈110 ºC. 

Zagrevanje ležaja na veće temperature uzrokuje promenu strukture materijala i degradaciju zaptivki, ukoliko su ugrađene. Postupci nekontrolisanog zagrevanja su:

- zagrevanje otvorenim plamenom (intenzivno i neravnomerno zagrevanje)

- zagrevanje u prerađenom ulju (kontaminacija kao dodatni problem)

- zagrevanje na rešou (intenzivno i neravnomerno zagrevanje)

Navedenim načinima zagrevanja, pored prekoračenja temperature od 110 ºC, vrši se neravnomerno zagrevanje, uz generisanje unutrašnjih naprezanja elemenata ležaja.

Podmazivanje ležaja

Podmazivanje mazivom mašću

Za ležajeve koji se podmazuju mazivom mašću proizvođači vozila propisuju specifikaciju potrebne masti. Najširu primenu imaju namenske masti za dugotrajno podmazivanje ležajeva, sa dodatkom EP (engl. ExtremePressure) aditiva, konzistencije NLGI 2 (NLGI – National Lubricating Grease Institute).

Za kvalitativni izbor masti preporučuje se identifikacija prema međunarodnom standardu ISO 6743-9. Za podmazivanje uležištenja točkova najčešće se propisuju masti sa ISO identifikacijom (pogledati tabelu ispod).

Proizvođaći vozila uglavnom propisuju zamenu masti pri obavljanju radova na glavčini ili u slučaju prodora nečistoće u uležištenje. Neki propisuju periodičnu zamenu prema eksploataciji ili proteklom vremenu. Na primer, za upravljačke osovine sa konusno-valjkastim ležajevima, ugrađenim na niskopodne autobuse za gradski saobraćaj, preporučuje se zamena masti na svakih 500.000 km ili vremenski na svake dve godine.

Podmazivanje uljem

Uljno podmazivana uležištenja koriste se na nekim upravljačkim osovinama. Za njihovo podmazivanje preporučuje se uglavnom motorno ulje viskozne gradacije SEA 30. Preporučuje se zamena ulja pri obavljanju radova na glavčini ili u slučaju curenja ulja, koje se obično javlja na središnjem poklopcu. Na samom poklopcu nalazi se providni vizir ili oznaka za kontrolu nivoa, što možete vodeti na slici ispod teksta.

Za uljno podmazivana uležištenja nije dozvoljena upotreba hipoidnih ulja zbog njihove agresivnosti i nekompatibilnosti sa materijalima od kojih su izrađeni elementi uležištenja!

Darijo Jurišić

Šef službe tekućeg održavanja, JGSP Novi Sad

 

Ležajevi_tabela_podmazivanje ulezistenja.jpg Lezajevi_tabele.jpg Lezajevi_poklopci.jpg
NAZAD NA SAVETE