EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE HIPOIDNOG ULJA ADECO® HIPO EPX SAE 80W-90 | Adeco

Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

Proizvodni program +
ADECO VESTI
2
JUL
EKSPLOATACIONO ISPITIVANJE HIPOIDNOG ULJA ADECO® HIPO EPX SAE 80W-90

Eksploataciono ispitivanje obavljeno je u zadnjem diferencijalu turističkog  autobusa “NEOPLAN”, god. proizvodnje 2003., koji je u vlasništvu “Šidexpres” doo iz Šida.  
Cilj  ispitivanja hipoidnog ulja viskoziteta SAE 80W-90 i kvaliteta API GL-5, u   bilo je utvrđivanje stepena degradacije kao i određivanja optimalnog eksploatacionog veka hipoidnog ulja, u realnim uslovima eksploatacije, u diferencijalu autobusa.

Na osnovu svih prikazanih rezultata eksploatacionih ispitivanja fizičko hemijskih karakteristika hipoidnog ulja ADECO® HIPO EPX SAE 80W-90, kvalitetnog nivoa API GL 5, može se sa sigurnošću izvesti zaključak da je za navedeno hipoidno ulje, u normalnim uslovima eksploatacije, optimalni period zamene do 100.000 pređenih kilometara.

Rezultate eksploatacionog ispitivanja možete preuzeti OVDE.

hipo epx 80w-90 šid express
NAZAD NA VESTI