NOVA LABORATORIJSKA OPREMA | Adeco

Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

Proizvodni program +
ADECO VESTI
2
SEP
NOVA LABORATORIJSKA OPREMA

Poznato je da je ADECO 2016. godine osavremenio svoju Proizvođačku Laboratoriju i time povećao nivo kontrole kvaliteta izlaznog proizvoda. Povećanje kontrole kvaliteta proizvoda znači isporuku proizvoda stalnog kvaliteta korisnicima i smanjenje mogućnosti pojave reklamacija na kvalitet upakovanog proizvoda.
Međutim, kao rezultat stalne težnje ka poboljšanju, ADECO je ove godine opremio laboratoriju sa još tri moderna uređaja za ispitivanje parametara vodenih rastvora i ulja: 
1.    pH metar sa konduktometrom;
2.    Uređaj za određivanje vode u ulju;
3.    Uređaj za određivanje tačke mržnjenja vodenih rastvora (antifriza, sredstva za pranje vetrobrana, avio benzina)
Ovako opremljena laboratorija omogućava, kao i do sada, izradu analiza i trećim licima, u cilju ispitivanja postojećeg stanja sistema korisnika. 
Spisak parametara koji se mogu ispitati dat je u tabeli.

Spisak parametara Laboratorija
NAZAD NA VESTI