ZAŠTIĆEN DIZAJN ADECO BOCA ZA MOTORNA ULJA I TEČNOSTI | Adeco


Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

Proizvodni program +
ADECO VESTI
19
JUL
ZAŠTIĆEN DIZAJN ADECO BOCA ZA MOTORNA ULJA I TEČNOSTI

Kompanija ADECO je zaštitila dizajn svojih PE boca za motorna ulja i tečnosti kod Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Zaštitili smo dizajn svih naših PE boca, zapremine od 500 ml do 5 L. Ovo je još jedan od načina na koji naša kompanija pokušava da zaštiti svoje proizvode od nelojalne konkurencije. Zaštitom dizajna naših boca, na neki način želimo da zaštitimo i kvalitet ambalaže kao i kvalitet naših proizvoda.

 Sticanjem prava na industrijski dizajn, ADECO može da preduzme sve pravne radnje u slučaju zloupotrebe dizajna svojih proizvoda na teritoriji Srbije. 

NAZAD NA VESTI