ADECO – PRIČA KOJA TRAJE 30 GODINA | Adeco


Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

Proizvodni program +
ADECO VESTI
3
SEP
ADECO – PRIČA KOJA TRAJE 30 GODINA

Te, sada već davne 1991. godine, Miroslav Gvozdenović osnovao je svoju prvu privatnu firmu pod nazivom MP ADEKO. Ti decembarski dani, nisu baš bili ispunjeni optimizmom. Rat na prostorima tadašnje  Jugoslavije bio je neizbežan kao i raspad tadašnje države. To je značilo i kraj do tadašnjeg načina razmišljanja i sistema vrednosti. U takvim uslovima pobedio je preduzetnički duh Miroslava Gvozdenovića, pomešavši hrabrost, viziju i znanje sa svojim dugogodišnjim iskustvom koje je stekao radeći, kao inženjer, u Rafineriji nafte Novi Sad. Izazov privatnog biznisa i želja da njegova deca imaju sigurnu budućnost, nadvladali su neizvesnost koja je bila prisutna na svakom koraku. Tako, sa 5.000 pozajmljenih tadašnjih nemačkih maraka, počinje priča koja traje 30 godina.
 

Pre 5 godina, kada smo slavili 25 godina naše kompanije, bila je prilika da napravimo retrospektivu  našeg poslovanja u te dve i po decenije. Čini se kao da je ova godišnjica bila „juče“ i evo nas već u 2021. godini, u godini još jednog jubileja. Zato ćemo se u narednim redovima više osvrnuti na period između dva jubileja i na planove koji su pred nama u narednim godinama.

Kao što 2016. ADECO nije bio ista kompanija u odnosu na onu iz 1991., tako i ove 2021. godine ADECO drugačije izgleda nego te 2016. Promene koje su se dogodile u ovih 5 godina, ne samo da nisu male, nego na neki način predstavljaju osnovu i defiinišu pravac razvoja kompanije u narednim godinama. ADECO je porastao, u svakom smislu. U zadnjih 5 godina beležimo konstatan rast ukupnog prihoda, obima proizvodnje i broja zaposlenih.

Govoreći jezikom brojeva to izgleda ovako: 

  • ukupan prihod kompanije povećan je za 43% 
  • obim proizvodnje se uvećao za 84%
  • povećanje broja zaposlenih od 43%.

Sve ovo nije rezultat neke slučajnosti niti puke poslovne sreće (mada priznaćemo da je i ona svakako malo uticala), već su ovi rezultati nastali kao plod jasno definisane poslovne strategije i napornog rada svih zaposlenih. Uspeli smo da kvalitet naših proizvoda podignemo na viši nivo. Vodimo veoma strogu politiku kvaliteta koja podrazumeva kontrolu od ulaznih sirovina do gotovog proizvoda što je uz bolju organizaciju proizvodnje dalo konkretan rezultat. Povećanje skladišnih kapaciteta za sirovine i proširenje proizvodnih kapaciteta za punjenje gotovih proizvoda, nametnuli se se kao neminovnost, ali i kao bitan faktor razvoja. Uz dodatna ulaganja u novu laboratorijsku opremu čime su prošireni i laboratorijski kapaciteti bilo je neminovno da dođe i do unapređenja naših proizvoda.


Uz to svakako treba istaknuti još nekoliko bitnih činjenica tokom ovih 5 godina: dobijanje apruvela za određena motorna ulja; sertifikat nemačkog VDA (Verband der Automobilindustrie e.V.) - jedinog tela u svetu koje odobrava licenciranu proizvodnju proizvoda AdBlue®; novi proizvodi kao što su sintetička motorna ulja Ultra Synth PRO, antifrizi Frizantin® G13, Frizantin® G40® i G48® (koje proizvodimo u saradnji sa BASF-om), itd.

Time su se praktično stvorili glavni preduslovi da u poslednjih 5 godina beležimo konstatan rast prodaje na domaćem tržištu i da danas izvozimo u 20 zemalja širom sveta. Nastupali smo na sajmovima širom sveta - od Frankfurta, Šangaja, Dubajia, Istanbula do Alžira.  Jasno postavljena prodajna strategija i efikasan prodajni tim su recept ovog uspeha. Naravno, efikasna prodaja je nemoguća bez efikasne logistike čiji smo kvalitet i efikasnost unapredili kroz proširenje i osavremenjavanje voznog parka.

Karakteristično za ovaj period je svakako i formiranje nekih novih sektora u okviru kompanije. Ovde pre svega treba istaći formiranje sektora marketinga kao i uvođenje tehničke podrške za primenu maziva, što nas na neki način dodatno izdvaja od konkurencije. Naročito na polju marketinga,  postavljene su osnove na kojima se gradi dalja marketinška strategija. Promenjen je dizajn ambalaže, napravljen novi sajt i novi vizuelni identitet kompanije, itd. Unapređujemo marketinšku podršku našim kupcima iz godine u godinu, a u skladu sa trenutnim mogućnostima i marketinškom strategijom.

Svakako treba istaći, da je kao rezultat uspešnog poslovanja u oblasti proizvodnje ulja i maziva, nastala ideja da svoje poslovno znanje i iskustvo proširimo na novu delatnost, a to je građevinarstvo. Naše građevinske aktivnosti obavljamo pod nazivom ADECO INVEST,  koji okuplja tim stručnih i priznatih arhitekata, inženjera i izvođača radova.

U narednim godinama, akcenat će biti na razvoju, ne samo konkretnih proizvoda nego i ostalih procesa u kompaniji. Savet za razvoj koji je pre nekoliko godina formiran, već je dao konkretne rezultate u vidu nekih novih proizvoda ili ambalaže, sa ciljem da se u narednim godinama formira poseban sektora razvoja. Razvoj će svakako biti baziran, pre svega, na znanju naših stručnjaka i u saradnji sa naučnim institucajama sa kojima već ostvarujemo zavidnu saradnju.

Znanje i sposobnosti naših zaposlenih su ključan faktor, ne samo budućeg razvoja, nego i dosadašnjeg poslovanja kompanije. Ulaganje u zaspolene, kroz razne obuke i druge načine usavršavanja, bio je i ostaće naš imperativ i u narednom periodu, jer znamo da našu kompaniju čine, pre svega, ljudi.

Neki od glavnih pravaca razvoja ADECO-a u narednom periodu biće:
- Izgradnja savremenog distributivnog centra
- Razvoj biorazgradivih maziva
- Povećanje asortimana i prodaje motornih ulja
- Povećanje proizvodnih kapaciteta za AdBlue®
- Proširenje proizvodnih kapaciteta
- Razvoj novih kanala prodaje (e-commerce)
- Investicije u obnovljive izvore energije

Ipak, sve ovo što smo do sada radili i što tek planiramo da uradimo ne bi imalo smisla da to ne prepoznaju i naši kupci. Oni su neodvojivi deo naše kompanije i upravo njima dugujemo ogromnu zahvalnost za naše dosadašnje uspehe.

Kao što smo počeli sa pričom o jednoj viziji, želimo tako i da završimo. Dokaz da je ovakvu viziju moguće ostvariti , je ADECO ovakav kakav je danas. Da nije tako, ove uspehe ne bi predvodili Nikola Gvozdenović kao direktor kompanije, Miloš Gvozdenović kao komercijalni direktor i Dragan Gvozdenović kao član Upravnog odbora. Porodična kompanija, u pravom smislu te reči, bazirana na znanju i vrednom radu svojih zaposlenih možda može biti inspiracija nekim budućim generacijama da veruju u svoje snove i vizije.

Autor:
Radovan Vlajković
Marketing menadžer, ADECO

 

NAZAD NA VESTI