UČEŠĆE NA "LUBRICANT EXPO & THE BEARING SHOW" | Adeco


Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

Proizvodni program +
ADECO VESTI
12
SEP
UČEŠĆE NA "LUBRICANT EXPO & THE BEARING SHOW"

Ove godine u Essenu u Nemačkoj od 6. do 8. septembra, učestvovali smo na “Lubricant Expo & The Bearing Show”, prvoj evropskoj kombinaciji sajma i konferencije  sa fokusom na industriju maziva. Kompaniju Adeco, na ovom događaju, predstavljali su Nikola Gvozdenović – direktor kompanije i Milana Đuričić – direktor sektora upravljanja kvalitetom. Ovaj događaj je pružio mogućnost povezivanja krajnjih korisnika maziva i ležajeva, lidera u proizvodnji, pionira i kolega inžinjera koji su podelili svoja viđenja i inovacije. Imali smo i mogućnost učestvovanja u debatama o tome kako maziva i ležajevi mogu poboljšati svoj ugljenični uticaj na životni sredinu (carbon foot print), o povećanju performansi u proizvodnji i smanjenju troškova upotrebom vrhunskih inovacija, pametnoj komercijalizaciji i saradnji širom industrije.

Prisustvovali smo i tehničkim predavanjima na tri različite bine, jedne fokusirane na promene procesa proizvodnje i inovacije, uzimajući u obzir globalni pritisak na održivije opcije; druge koja je dala uvid u najnovije tehnologije koje zahtevaju nove, visoke performanse maziva u pogonima, u automobilskom sektoru, kao i širom energetskog sektora. I konačno treća bina, na kojoj su se vodile diskusije fokusirane na tehnologije sa višestrukim aspektima u inovaciji maziva.

NAZAD NA VESTI