Adeco


Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

Proizvodni program +
O NAMA

Adeco doo je kompanija koja se bavi proizvodnjom motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti za motorna vozila, mehanizaciju i industriju, osnovana 26. decembra 1991. godine u Novom Sadu.

Od samog početka Adeco je bio usmeren na tržište i kupce, kako bi na što bolji način zadovoljio njihove potrebe. To je bilo moguće jer je uspostavljena saradnja sa najkvalitetnijim dobavljačima, poznatim svetskim brendovima kao što su: BASF, Clariant, Lubrizol, Afton Ethyl, Infineum i mnogi drugi, koji su, pored najkvalitetnijih sirovina i aditiva, davali i recepture za proizvode najnovije generacije.

Iz godine u godinu Adeco je napredovao. Ubrzo nakon osnivanja započeta je proizvodnja specijalnih tečnosti za motorna vozila i ulja za podmazivanje, a zatim je razvijen i program proizvodnje finih ulja za tekstilnu idustriju. Uspostavljena je saradnja sa poznatim svetskim proizvođačima kao što su PRISTA OIL i TEXACO, a 2003. godine Adeco pokreće sopstveni blending ulja. Sve do danas Adeco je nastavio da širi svoj proizvodni program, povećava broj zaposlenih i unapređuje tehnologiju i celokupno poslovanje kroz primenu sertifikovanog sistema menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. 


Danas Adeco zapošljava oko 80 ljudi i manji broj spoljnih saradnika. Pored sopstvene laboratorije, stalni kontakti sa laboratorijama, Institutima i Univerzitetima širom zemlje i inostranstva, doprinose neprestanom praćenju novih trendova i modernih tehnologija u proizvodnji prerađevina nafte. Uz stalni rast prodaje na domaćem tržištu, Adeco svoje proizvode plasira na inostrana tržišta u preko 30 zemalja. Pored širokog asortimana proizvoda (preko 200 artikala), Adeco svojim kupcima nudi kompletnu servisnu i tehničku podršku u primeni, kao i logističku podršku u servisiranju dopreme robe.

Dugogodišnji dobavljači su svetski lideri u proizvodnji naftno petrohemijskih proizvoda, stoga su svi Adeco proizvodi proizvedeni po najsavremenijoj tehnologiji, od najkvalitetnijih domaćih i uvoznih sirovina.

U okviru fabrike nalazi se maloprodajni objekat, Adeco Shop. U njemu je kupcima dostupan celokupni proizvodni program Adeco proizvoda. Kupci imaju i mogućnost internet kupovine Adeco proizvoda, preko webshopa na internet stranici www.adeco.rs.

Veleprodaja se vrši preko sopstvene komercijalne službe, kao i preko ovlašćenih veleprodajnih kupaca – distributera, maloprodaja, te lanaca benzinskih stanica. Moguća je isporuka u roku od 48 časova od momenta porudžbine kupca!

Isporuka Adeco proizvoda se vrši vozilima iz sopstvenog voznog parka, kao i putem kurirskih službi i vozilima drugih transportnih kompanija.

ADECO PROIZVOĐAČKA LABORATORIJA

Krajem 2016. godine, Adeco je osavremenio svoju Proizvođačku Laboratoriju i time podigao kontrolu kvaliteta ulaznih sirovina, poluproizvoda kao i gotovih proizvoda. Nabavljena je kompletno nova oprema koja je proširila opseg dosadašnjih ispitivanja.


Pod pojmom kontrole kvaliteta podrazumeva se kontrola:

  • svake ulazne sirovine pre istakanja u skladišne rezervoare ili smeštanja u skladište na osnovu ugovorenih kvaliteta sa dobavljačem i analiza urađenih u Adeco Proizvođačkoj Laboratoriji;
  • svakog poluproizvoda pre davanja odobrenja za istakanje;
  • nasumičnog uzorka proizvoda sa linije prilikom punjenja.

Ovakvim postupkom postiže se stalan, kontrolisan kvalitet proizvoda koji se isporučuje kupcima, a istovremeno se i smanjuje mogućnost pojave reklamacija na kvalitet upakovanog proizvoda.

ADECO je 2019. godine opremio laboratoriju sa još tri moderna uređaja za ispitivanje parametara vodenih rastvora i ulja: 
1.    pH metar sa konduktometrom;
2.    Uređaj za određivanje vode u ulju;
3.    Uređaj za određivanje tačke mržnjenja vodenih rastvora (antifriza, sredstva za pranje vetrobrana, avio benzina). 

Ovako opremljena laboratorija omogućava, kao i do sada, izradu analiza i trećim licima, u cilju ispitivanja postojećeg stanja sistema korisnika. 

POLITIKA KVALITETA

Od samog osnivanja, vlasnici i zaposleni ljudi preduzeća Adeco bili su svesni da bez postizanja i stalnog unapređenja kvaliteta svojih proizvoda i usluga neće uspeti da se pozicioniraju i da opstanu na malom, ali veoma zasićenom tržištu Srbije.

Danas, kvalitet Adeco proizvoda i usluga može da se poredi sa vrhunskim evropskim i svetskim kompanijama, koje posluju u oblasti proizvodnje motornih i industrijskih ulja, maziva, tečnosti, aditiva za goriva i srodnih proizvoda.

Svi zaposleni uzimaju učešće u zajedničkim nastojanjima i zalaganjima za stalnim unapređenjem kvaliteta Adeco proizvoda i usluga. Rezultat ovakvog pristupa treba da bude zadovoljavanje interesa partnera i kupaca, zaposlenih i vlasnika preduzeća.

Ključni faktor uspeha kompanije Adeco je u neprestanoj komunikaciji sa svojim kupcima. Eventualno nezadovoljstvo korisnika se brzo prepoznaje i sprečava, a svaka pritužba i nesporazum se rešavaju u najkraćem mogućem roku.

Znanje i kvalifikacije zaposlenih u Adeco-u su kamen temeljac uspeha kompanije. Svi ljudi, a naročito oni koji su uključeni u neposredni proces rada sa korisnicima Adeco proizvoda, moraju raditi na sopstvenom razvoju, proširenju svojih znanja i usavršavanju tehnika kojima se služe u svom radu.

VIZIJA

Kao kompanija koja se više od 30 godina uspešno bavi proizvodnjom i prodajom prerađevina nafte i naftnih derivata, želimo da zadržimo svoju snagu i stabilnost i dalje razvijamo svoj brend, da konstantno unapređujemo svoje znanje, i da nastavimo rast na tržištima širom sveta. Našim klijentima želimo da omogućimo proizvode vrhunskog kvaliteta, kojima će ostvariti ličnu, lokalnu i globalnu dobrobit.

MISIJA

Želimo da budemo prepoznati kao lider u inovacijama i kreiranju proizvoda budućnosti. Zajedno sa našim zaposlenima i dobavljačima, želimo da stavimo akcenat na primenu najinovativnijih tehnologija i savremenih naučnih trendova u procesu proizvodnje, kao i da svojim vrednim radom i inicijativom kontinuirano razumemo i zadovoljavamo potrebe naših klijenata. Na ovaj način, zajedno sa svojim klijentima, dobavljačima i zaposlenima; svojim radom želimo da širimo svest o zaštiti životne sredine naše planete i očuvanju našeg zdravlja, kao i da inovacijama, strušnošću i kvalitetom, uvek budemo korak ispred, zadovoljni u svom poslovanju.

VREDNOSTI

Naše vrednosti predstavljaju temelje uspeha naše organizacije. Kroz primenu ovih vrednosti, ljudi u Adecu čine lično iskustvo i iskustvo naših saradnika posebnim. Imati empatiju, kolegijalnost, stručnost, biti savestan, posvećen i imati inicijativu je ono što nas razlikuje od drugih i čini nas uspešnim u ostvarenju naše vizije i misije.
• Empatija
Trudimo se da razumemo svoje saradnike, da se saosećamo sa njima, da se stavimo u „njihovu kožu“ što stvara međusobno razumevanje i poštovanje, kao i bolju saradnju.

• Kolegijalnost
Profit je važan, ali u Adecu su ljudi na prvom mestu! Samo zadovoljan i uvažen saradnik je dugoročno dobar saradnik. Bitno je da radimo efikasno, ali samo uz poštovanje i kolegijalnost prema našim saradnicima. Svima koji rade u Adecu i koji sarađuju sa nama treba da bude prijatno. Zajedno kreiramo dobru atmosferu.

• Stručnost
Biti lider u inovacijama i kreirati proizvode budućnosti nije moguće bez konstantnog učenja i usvajanja novih znanja, kao i primene istih u poslovanju. Pratimo najnovije trendove u procesima proizvodnje i drugim segmentima poslovanja. Kroz kontinuirano stručno usavršavanje radimo na ličnom rastu i razvoju zaposlenih kroz edukacije, seminare, stručne skupove i druge metode učenja.

• Savesnost
Svesni smo koliko je važno biti savestan i održati svoju reč. Bilo da su u pitanju klijenti, dobavljači ili zaposleni: uvek uzimamo u obzir sve detalje saradnje, kako bi rezultat bio najbolji moguć. Ono što obećavamo i što je do nas mi ispunjavamo. Brinemo za svoje saradnike. Kroz pedantnost, sistematičnost, dobro planiranje i organizaciju posla, kreiramo doslednost i profesionalnost.

• Posvećenost
Kada radimo, radimo motivisani  i posvećeni. Uživljavamo se u ono što radimo i volimo ono što radimo. Hrabro se suočavamo sa izazovima poslovanja i ne plašimo se grešaka; na njima učimo i ispravljamo ih.

• Inicijativa
Uraditi ono što se očekuje od nas je važno, ali uraditi i više od onog što se od nas očekuje, truditi se predvideti dalje korake, napraviti ih samostalno – to je ono što nas čini još pouzdanijim i efikasnijim u našem poslu i odnosu prema našim klijentima, dobavljačima i kolegama.

ŽIVOTNA SREDINA

Zaštita životne sredine, očuvanje zdravlja i sigurnosti je prioritet kompanije.

Ovako postavljeni ciljevi nisu samo odraz uverenja kako ekonomski razvoj preduzeća mora biti u skladu sa poštovanjem prirode i ljudskih resursa, nego i stava da su zaštita životne sredine, zdravlje i sigurnost osnov na kome Adeco gradi svoje poslovanje i koji mu omogućuje da se nosi sa izazovima tržišta, kako danas, tako i u budućnosti.

Postići čistiju okolinu, a pri tome dobiti validan proizvod, uštedu energije ili reciklovati deo sirovina, glavne su odrednice pri izboru novih ekoloških programa, tehnologija i pravaca razvoja. Još od početka rada, velika je pažnja posvećena ekološkim efektima. Pored toga, posebna briga usmerena je ka racionalnom korišćenju energenata i prirodnih resursa. Obaveza Adeco-a je da u budućnosti unapređuje zbrinjavanje otpada prema ekološkim standardima i konkretizuje njegovu dalju korisnu upotrebu.

Adeco konstantno podstiče jačanje ekološke kulture i daje neposredni doprinos društvenim akcijama zaštite životne sredine, kao i sličnim akcijama koje sprovode naši partneri.