Adeco


Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

Proizvodni program +
O NAMA

Adeco doo je kompanija koja se bavi proizvodnjom motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti za motorna vozila, mehanizaciju i industriju, osnovana 26. decembra 1991. godine u Novom Sadu.

Od samog početka Adeco je bio usmeren na tržište i kupce, kako bi na što bolji način zadovoljio njihove potrebe. To je bilo moguće jer je uspostavljena saradnja sa najkvalitetnijim dobavljačima, poznatim svetskim brendovima kao što su: BASF, Clariant, Lubrizol, Afton Ethyl, Infineum i mnogi drugi, koji su, pored najkvalitetnijih sirovina i aditiva, davali i recepture za proizvode najnovije generacije.

Iz godine u godinu Adeco je napredovao. Ubrzo nakon osnivanja započeta je proizvodnja specijalnih tečnosti za motorna vozila i ulja za podmazivanje, a zatim je razvijen i program proizvodnje finih ulja za tekstilnu idustriju. Uspostavljena je saradnja sa poznatim svetskim proizvođačima kao što su PRISTA OIL i TEXACO, a 2003. godine Adeco pokreće sopstveni blending ulja. Sve do danas Adeco je nastavio da širi svoj proizvodni program, povećava broj zaposlenih i unapređuje tehnologiju i celokupno poslovanje kroz primenu sertifikovanog sistema menadžmenta kvaliteta i zaštite životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. Od 2017. godine, Adeco je nosilac sertifikata bonitetne izvrsnosti koji dodeljuje Bisnode.  Ovim sertifikatom kompanija Adeco je svrstana u najviši razred bonitetne izvrsnosti u Srbiji, što znači da spada u sam vrh privrednih subjekata u Srbiji koji su ovlašćeni za upotrebu statusa AAA kao simbola bonitetne izvrsnosti.

Danas Adeco zapošljava oko 70 ljudi i manji broj spoljnih saradnika. Pored sopstvene laboratorije, stalni kontakti sa laboratorijama, Institutima i Univerzitetima širom zemlje i inostranstva, doprinose neprestanom praćenju novih trendova i modernih tehnologija u proizvodnji prerađevina nafte. Uz stalni rast prodaje na domaćem tržištu, Adeco svoje proizvode plasira na inostrana tržišta u oko 20 zemalja. Pored širokog asortimana proizvoda (preko 200 artikala), Adeco svojim kupcima nudi kompletnu servisnu i tehničku podršku u primeni, kao i logističku podršku u servisiranju dopreme robe.

Dugogodišnji dobavljači su svetski lideri u proizvodnji naftno petrohemijskih proizvoda, stoga su svi Adeco proizvodi proizvedeni po najsavremenijoj tehnologiji, od najkvalitetnijih domaćih i uvoznih sirovina.

U okviru fabrike nalazi se maloprodajni objekat, Adeco Shop. U njemu je kupcima dostupan celokupni proizvodni program Adeco proizvoda. Kupci imaju i mogućnost internet kupovine Adeco proizvoda, preko webshopa na internet stranici www.adeco.rs.

Veleprodaja se vrši preko sopstvene komercijalne službe, kao i preko ovlašćenih veleprodajnih kupaca – distributera, maloprodaja, te lanaca benzinskih stanica. Moguća je isporuka u roku od 48 časova od momenta porudžbine kupca!

Isporuka Adeco proizvoda se vrši vozilima iz sopstvenog voznog parka, kao i putem kurirskih službi i vozilima drugih transportnih kompanija.

 

ADECO PROIZVOĐAČKA LABORATORIJA

Krajem 2016. godine, Adeco je osavremenio svoju Proizvođačku Laboratoriju i time podigao kontrolu kvaliteta ulaznih sirovina, poluproizvoda kao i gotovih proizvoda. Nabavljena je kompletno nova oprema koja je proširila opseg dosadašnjih ispitivanja.

Pod pojmom kontrole kvaliteta podrazumeva se kontrola:

  • svake ulazne sirovine pre istakanja u skladišne rezervoare ili smeštanja u skladište na osnovu ugovorenih kvaliteta sa dobavljačem i analiza urađenih u Adeco Proizvođačkoj Laboratoriji;
  • svakog poluproizvoda pre davanja odobrenja za istakanje;
  • nasumičnog uzorka proizvoda sa linije prilikom punjenja.

Ovakvim postupkom postiže se stalan, kontrolisan kvalitet proizvoda koji se isporučuje kupcima, a istovremeno se i smanjuje mogućnost pojave reklamacija na kvalitet upakovanog proizvoda.

ADECO je 2019. godine opremio laboratoriju sa još tri moderna uređaja za ispitivanje parametara vodenih rastvora i ulja: 
1.    pH metar sa konduktometrom;
2.    Uređaj za određivanje vode u ulju;
3.    Uređaj za određivanje tačke mržnjenja vodenih rastvora (antifriza, sredstva za pranje vetrobrana, avio benzina). 

Ovako opremljena laboratorija omogućava, kao i do sada, izradu analiza i trećim licima, u cilju ispitivanja postojećeg stanja sistema korisnika. 

POLITIKA KVALITETA

Od samog osnivanja, vlasnici i zaposleni ljudi preduzeća Adeco bili su svesni da bez postizanja i stalnog unapređenja kvaliteta svojih proizvoda i usluga neće uspeti da se pozicioniraju i da opstanu na malom, ali veoma zasićenom tržištu Srbije.

Danas, kvalitet Adeco proizvoda i usluga može da se poredi sa vrhunskim evropskim i svetskim kompanijama, koje posluju u oblasti proizvodnje motornih i industrijskih ulja, maziva, tečnosti, aditiva za goriva i srodnih proizvoda.

Svi zaposleni uzimaju učešće u zajedničkim nastojanjima i zalaganjima za stalnim unapređenjem kvaliteta Adeco proizvoda i usluga. Rezultat ovakvog pristupa treba da bude zadovoljavanje interesa partnera i kupaca, zaposlenih i vlasnika preduzeća.

Ključni faktor uspeha kompanije Adeco je u neprestanoj komunikaciji sa svojim kupcima. Eventualno nezadovoljstvo korisnika se brzo prepoznaje i sprečava, a svaka pritužba i nesporazum se rešavaju u najkraćem mogućem roku.

Znanje i kvalifikacije zaposlenih u Adeco-u su kamen temeljac uspeha kompanije. Svi ljudi, a naročito oni koji su uključeni u neposredni proces rada sa korisnicima Adeco proizvoda, moraju raditi na sopstvenom razvoju, proširenju svojih znanja i usavršavanju tehnika kojima se služe u svom radu.

MISIJA I VIZIJA

Misija preduzeća Adeco je stvaranje snažne i stabilne kompanije za proizvodnju i prodaju prerađevina nafte i derivata, na teritoriji Srbije i zemalja okruženja, koja je stalnim unapređenjem poslovanja, kvaliteta proizvoda i usluga, usmerena ka stvaranju većih vrednosti.

Naša obaveza je da pratimo savremene svetske trendove i dostignuća u ovoj oblasti, da poštujemo i negujemo najstrožije kriterijume i merila kvaliteta proizvoda i zaštite čovekove okoline. Da bi to ostvarili, potrebno je da svoje ponašanje podredimo očekivanjima i ciljevima svih zainteresovanih za poslovanje preduzeća Adeco. To su nam na prvom mestu naši kupci i dugogodišnji partneri, društvo u kome živimo i radimo, a da svojim radom ne narušavamo sklad prirode koja nas okružuje i na kraju, to su vlasnici preduzeća.

Naša Vizija je da ostanemo poželjan partner, poznat po visokom nivou kvaliteta proizvoda i usluga, poštenim i brižno negovanim odnosima i zaštiti interesa naših kupaca i partnera, zaposlenih radnika i vlasnika preduzeća.

Ovako postavljeni ciljevi nisu samo odraz našeg uverenja kako ekonomski razvoj preduzeća mora biti u skladu s poštovanjem prirode i ljudskih resursa, nego i stava da su zaštita životne sredine, zdravlje i sigurnost osnov na kome gradimo svoje poslovanje i koji nam omogućuje da se nosimo s izazovima tržišta, kako danas, tako i u budućnosti.

ŽIVOTNA SREDINA

Zaštita životne sredine, očuvanje zdravlja i sigurnosti je prioritet kompanije.

Ovako postavljeni ciljevi nisu samo odraz uverenja kako ekonomski razvoj preduzeća mora biti u skladu sa poštovanjem prirode i ljudskih resursa, nego i stava da su zaštita životne sredine, zdravlje i sigurnost osnov na kome Adeco gradi svoje poslovanje i koji mu omogućuje da se nosi sa izazovima tržišta, kako danas, tako i u budućnosti.

Postići čistiju okolinu, a pri tome dobiti validan proizvod, uštedu energije ili reciklovati deo sirovina, glavne su odrednice pri izboru novih ekoloških programa, tehnologija i pravaca razvoja. Još od početka rada, velika je pažnja posvećena ekološkim efektima. Pored toga, posebna briga usmerena je ka racionalnom korišćenju energenata i prirodnih resursa. Obaveza Adeco-a je da u budućnosti unapređuje zbrinjavanje otpada prema ekološkim standardima i konkretizuje njegovu dalju korisnu upotrebu.

Adeco konstantno podstiče jačanje ekološke kulture i daje neposredni doprinos društvenim akcijama zaštite životne sredine, kao i sličnim akcijama koje sprovode naši partneri.