Adeco


Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

+ Proizvodni program
USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi online kupovine     

Poštovani potrošači,  

 Molimo Vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe Adeco internet sajta.  Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove  korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi).  

Adeco doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj  tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se  Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

Korisnik je svako lice koje pristupa sajtu www.adeco.rs i svim njegovim sadržajima.

Potrošač je fizičko lice koje kupuje proizvod radi namirenja individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti.

Prodavac u konkretnom slučaju je Adeco.  Adeco na sajtu sadržaje objavljuje u dobroj nameri. Sve sadržaje www.adeco.rs sajta koristite  isključivo na vlastitu odgovornost i Adeco se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem.  

Sadržaji objavljeni na internet sajtu Adeco, vlasništvo su kompanije Adeco i mogu se  upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima.

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski elementi (dugmići, ikonice i sl.),  tekstovi, logotipi, audio zapisi i softver su vlasništvo Adeco i ne mogu se koristiti bez prethodne  saglasnosti.  Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno  prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko  želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.    

Upustvo za online kupovinu    

1.  Kada pronađete proizvod koji želite da naručite, kliknite na njegovu sličicu ili naziv da uđete  na stranu sa detaljnim prikazom.  

2.  Na strani sa detaljnim prikazom kliknite dugme "Ubaci u korpu" da biste ubacili proizvod u  svoju korpu za kupovinu;  

3.  U gornjem desnom uglu sajta kliknite na dugme “Moja korpa”.  

4.  Kliknite na dugme “Pregled korpe” i prikazaće Vam se sadržaj korpe. Proverite sadržaj  korpe.

5.  Kliknite na dugme “Naruči” i prikazaće Vam se formular za naručivanje. Popunite obavezna  polja u formularu koja su označena crvenom zvezdicom (*) i kliknite dugme "Naruči" da potvrdite  narudžbu.

6.  Vaša porudžbenica je uspešno kreirana. Na Vašu mail adresu će stići mail kojim Vas  obaveštavamo da smo primili Vašu narudžbu. Ukoliko je naručena roba dostupna i spremna za  realizaciju naše saradnje naš operater će Vas kontaktirati u roku ne dužem od jednog radnog  dana od trenutka prijema narudžbenice radi provere ispravnosti Vaših  podataka i potvrde  narudžbenice. Tek nakon provere podataka koje će zajedno sa Vama izvršiti naš operater, ugovor o prodaja na daljinu se smatra zaključenim.

Cene   

Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan porudžbine i u njih je uključen PDV. Sve cene  su date u dinarima.

Izjava o konverziji  

Sva plaćanja će se realizovati u valuti Republike Srbije – dinarima.  

Opis proizvoda

Adeco nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, Adeco ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka.  Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili u zakonskom roku od 14 dana od dana isporuke proizvoda, a mi ćemo vam vratiti novac. Dostupnost proizvoda prikazana na internet stranici može se razlikovati od stanja zaliha. Tačno  stanje zaliha tj. dostupnost se može utvrditi pozivanjem na 021 678 00 80.

Isporuka

Proizvodi koje poručite putem Interneta mogu biti isporučeni posredstvom kurirske službe D Express sa kojom Adeco ostvaruje saradnju, a plaćate ih prilikom preuzimanja, gotovinom.  

Lice koje dostavi proizvod će Vam prilikom uručenja naplatiti trošak isporuke u iznosu od 240 dinara za pošiljku težine do 20 kg.  

Poručeni proizvod/proizvodi biće vam isporučeni u roku od maksimalno 7 radnih dana od datuma potvrde porudžbine od strane kompanije Adeco. Ukoliko dođe do vanrednih okolnosti, koje u potpunosti onemogućuju isporuku, o tome ćete biti obavešteni putem informacija za kontakt koje ste nam dali prilikom poručivanja proizvoda.    

D Express isporuke pošiljaka vrši svakog radnog dana i subotom u periodu od 08 – 17h. U slučaju neuspele isporuke kuriri su u obavezi u sistemu promeniti status pošiljke a na adresi  isporuke ostaviti potvrdu o pokušaju dostave u kojoj će biti navedeni kontakt podaci I vreme  pokušaja isporuke. Prilikom uručenja pošiljke primopredaja se vrši bez utvrđivanja sadržaja  samog paketa, ukoliko je transporta ambalaža neoštećena , smatraće se da je pošiljka  isporučena u ispravnom stanju. Nakon dva pokušaja dostave i neuspelog uručenje pošiljka se  vraća pošiljaocu bez dodatnih troškova.  

Potrošač nema pravo da bez nadoknade odlaže izvršenje isporuke duže od 15 kalendarskih dana od datuma naručivanja, odnosno 1 put. Ukoliko se isporuka odlaže duže od navedenog roka, odnosno ukoliko Adeco čuva proizvode, Potrošač je dužan da plati naknadu od 1 evra (u  dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS) na dan po svakom svakom pojedinačnom komadu proizvoda koji se čuva.   

Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba sa dva izvršioca, Potrošač je dužan da sa licima koja dostave proizvod, otpakuje i detaljno vizuelno pregleda isti, da bi se uverio da li  postoje fizička oštećenja. Ukoliko postoje fizička oštećenja, Potrošač ima pravo da odbije prijem  proizvoda. Proizvodi se prilikom isporuke unose u objekat na adresi kupca preko praga, i  spuštaju na mesto gde se mogu neometano otpakovati i vizuelno pregledati.

Prilikom prijema proizvoda koje dostavlja kurirska služba sa jednim izvršiocem, isti se ne  pregledaju na licu mesta, već potrošač ima rok od 24h da izjavi reklamaciju kurirskoj službi.  Pristup mestu isporuke, mora biti adekvatan dimenzijama upakovanog proizvoda. Gde god pristup nije moguć, isporuka se vrši na prvu slobodnu tačku (ukoliko se radi o proizvodima koje dostavlja kurirska služba sa dva izvršioca, na toj tački se vrši otpakovanje i vizuelni pregled  proizvoda).  

Sva dodatna pitanja u vezi proizvoda, cena ili isporuke možete nam postaviti i putem telefona  na broj 021 678 00 80 ili e-maila na adresu: webshop@adeco.rs. Biće nam zadovoljstvo da Vam pomognemo. Poručivanjem dajete saglasnost za kontakt kroz sve raspoložive kanale komunikacije na osnovu podataka koje ste ostavili, dok se drugačije ne izjasnite, što se može uraditi u bilo kom momentu.

Odustanak od ugovora  

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od dana od dana dostavljanja naručenog proizvoda, bez navođenja razloga.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom  obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija, koji se dostavlja na mail potrošača ili lično prilikom isporuke, a isti možete preuzeti i OVDE.  

Potrošač je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana  kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao  obrazac za odustanak, proizvod se više ne može vratiti. Troškove povraćaja robe u slučaju  odustanka snosi potrošač. Roba se vraća na adresu navedenu na obrascu za odustanak.  

Moguće je vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži.  Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način  koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda,  karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat oštećenja utvđuje ovlašćeno lice u kompaniji  Adeco, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća potrošaču. Ukoliko se utvrdi da  je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca u tolikoj meri da se proizvod  više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da kupcu bez odlaganja vrati  iznos koji je kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je  primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu  koja se vraća, ili dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu Prodavcu u zavisnosti od toga  šta nastupa prvo. 

U slučaju plaćanja gotovinom, potrošaču se gotovina i vraća.

Privatnost podataka  

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajtova je od najvećeg značaja za našu kompaniju.  Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Adecom usklađene sa propisima Republike  Srbije, a takođe prate intenciju GDPR.  

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail. Adeco ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole tj. ukoliko  vi niste voljni da nam ih date npr. kada poručujete proizvod ili se prijavljujete za newsletter.  

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izičit pristanak tj. saglasnost da Adeco, povezana lica i njeni poslovni partneri, prikupljaju, obrađuju, te međusobno prosleđuju i razmenjuju podatke  navedene u porudžbenici, kao i podatke o porudžbinama u svrhu brige o kupcima i marketinga,  rešavanja reklamacija, kao i praćenja preferencija - potreba potrošača, kako bi Adeco ocenio da li ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga i proizvoda. Sve posredovane informacije su  sigurne, nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što Vam  osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa kompanijom Adeco. Svi  zaposleni u kompaniji Adeco odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.  

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa sa pravom da u svakom trenutku  možete u celini povući ovu izjavu o saglasnosti.

Nećemo vam nikada slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili.  

Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da  primate e-mailove sa našeg sajta. Potrošače koji odluče da se odjave od newsletter-a, to mogu  učiniti tako što će obaveštenje poslati e-mail na adresu marketing@adeco.rs. 

Adeco preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo  osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili  upotrebe.  

Adeco preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom  postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke kompaniji Adeco bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Adeco nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih  ustupiti trećim licima bez dozvole. 

Automatski zabeležene informacije (one koje nisu lični podaci) 

Kada pristupite web sajtu Adeco, opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet browser, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Podaci se ne razmatraju detaljno, niti  ustupaju trećim licima.  

Pravo na informaciju  

Ukoliko imate ikakvih pitanja koje se tiču politike zaštite vaše privatnosti ili toga kako se postupa  sa vašim privatnim podacima, molimo vas da kontaktirate našeg predstavnika za politiku privatnosti putem e-mail adrese: marketing@adeco.rs.  

Po prijemu Vašeg zahteva, najbrže moguće ćemo vas obavestiti - pismenim putem i u skladu sa važećim zakonskim regulativama - koji od vaših ličnih podataka su prikupljeni tokom Vaših  poseta web sajtu Adeco.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.  

Saglasnost 

Ostavljanjem mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija šalju u  elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. Adeco će komunicirati sa Vama putem  elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja će objavljivati na ovom sajtu, a u posebnim  slučajevima i telefonom. 

Zabrana zloupotrebe sajta 

Korisnicima našeg internet sajta nije dozvoljeno da:  

- Ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje  sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;   

- Objavljuju i/ili prenose na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan,  uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim se može inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.

- Daju netačne informacije koje se tiču ličnih podataka; 

- Koriste tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljaju da istupaju u ime  trećeg lica, firme ili organizacije;  

- Bave se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći naš sajt;

- Modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja;

- Koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta.  Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova mi korisnika možemo onemogućiti da koristi  ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, možemo preduzeti i druge mere,  uključujući ali ne ograničavajući se na to da prijavimo nadležnim organima.