Adeco


SAVET STRUČNJAKA
12
MAJ
REZULTATI EKSPLOATACIONOG ISPITIVANJA HIDRAULIČNOG ULJA ADECO HIDRA HM 46 U UREĐAJU ZA OBLIKOVANJE KRAJEVA METALNIH CEVI BLM AST 30

Eksploataciono ispitivanje hidrauličnog ulja ADECO HIDRA HM 46, odvijalo se u ContiTech Fluid Serbia d.o.o. iz Subotice, a u okviru ContiTech division sa sedištem u Hanoveru,...

> Pročitaj više
15
APR
MENJAČKA ULJA - ŠTA JE KORISNO DA ZNATE

Menjačka ili transmisiona ulja su veoma važna za ispravan i dugotrajan rad menjača u automobilima. Zbog toga  je izbor adekvatnog i kvalitetnog menjačkog ulja, veoma...

> Pročitaj više
23
MAR
ANTIFRIZI ZA SOLARNE SISTEME

Zahvaljujući energiji Sunca, život na našoj planeti je nastao pre oko 3,6 milijardi godina. Sunčeva energija ima direktnog i indirektnog uticaja na ostale izvore energije. Ova...

> Pročitaj više
23
MAR
NOVA MAZIVA I SPECIJALNE TEČNOSTI ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

Da bi se sačuvala ili vratila tehnička i tehnološka ispravnost, svaki tehnički sistem se mora održavati.Ako se održavanje sprovodi planski, u određenim vremenskim...

> Pročitaj više
23
MAR
ROK TRAJANJA MAZIVIH ULJA U SKLADIŠTU I PREPORUKE DOBRE PRAKSE ZA SKLADIŠTENJE

Rok trajanja mazivih ulja određuju dva važna faktora: hemijski sastav maziva i uslovi skladištenja i rukovanja mazivom. Što se hemijskog sastava tiče, njega određuje...

> Pročitaj više