REALIZACIJA PROJEKTA "BIORAZGRADIVA HIDRAULIČNA ULJA ZA POLJOPRIVREDNI, VODOPRIVREDNI I ŠUMARSKI SEKTOR" | Adeco


Proizvodnja motornih i industrijskih ulja i specijalnih tečnosti

Proizvodni program +
ADECO VESTI
26
JAN
REALIZACIJA PROJEKTA "BIORAZGRADIVA HIDRAULIČNA ULJA ZA POLJOPRIVREDNI, VODOPRIVREDNI I ŠUMARSKI SEKTOR"

Kompanija ADECO je, kao jednu od svojih razvojnih aktivnosti, tokom 2019. godine pokrenula projekat „Biorazgradiva hidraulična ulja za poljoprivredni, vodoprivredni i šumarski sektor“. Ovaj projekat realizuje tim stručnjaka ADECO-a zajedno sa dr Veliborom Karanovićem sa novosadskog Fakulteta tehničkih nauka (FTN).

ADECO je prepoznao da na našem tržištu nema adekvatne ponude biorazgradivih hidrauličnih ulja, iako, sa druge strane, postoji suštinska potreba da se zaštiti prirodna sredina. Svedoci smo, velike zagađenosti vazduha u našoj zemlji, ali ako je tako sa vazduhom, kako li je tek sa zemljištem i površinskim vodama, jer na kraju krajeva, veći deo onoga što lebdi u vazduhu, na posletku pada na zemlju. Da ne pominjemo, šta se dešava sa otpadnim uljima i drugim hemikalijama koje se prosipaju u kanalizacioni sistem ili u zemljište i koje jednog dana završe u našoj hrani, vodi ili okruženju u kojem živimo. 

U skladu sa evropskim trendovima očekuje se donošenje jasne regulative i znatno veća aktivnost države, kao i povećanje svesti naših građanja o očuvanju životne sredine, što sve treba da doprinese, između ostalog i do značajnog povećanja tražnje za biorazgradivim hidrauličnim uljima.

U sklopu realizacije ovog projekta izvršeno je ispitivanje tržišta u Vojvodini, u okviru koga su identifikovana preduzeća koja su izrazila potrebu za korišćenjem biorazgradivih hidrauličnih ulja. Nakon ove faze, projekat je trenutno u fazi laboratorijskog testiranja prvih uzoraka biorazgradivih hidrauličnih ulja.

Biohidraulika
NAZAD NA VESTI