MENJAČKA ULJA - ŠTA JE KORISNO DA ZNATE - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

15
APR

MENJAČKA ULJA - ŠTA JE KORISNO DA ZNATE

Menjačka ili transmisiona ulja su veoma važna za ispravan i dugotrajan rad menjača u automobilima. Zbog toga  je izbor adekvatnog i kvalitetnog menjačkog ulja, veoma važan.

 

Vrste menjača
Prema načinu na koji se menja stepen prenosa, postoje dve vrste menjača: automatski i manuelni. Konstrukcija automatskog menjača se znatno razlikuje od manuelnog menjača. Umesto cilindričnih zupčanika, međusobno spregnutih, sinhronih prstenova, viljuške, pluge ručice – kao što je kod manuelnog menjača,  automatski menjač ima planetarne reduktore set kvačila, pumpu, hidrodinamičku, spojnicu, vratila, zaptivke, itd. Dakle, prema konstrukciji, automatski menjači su znatno složeniji u odnosu na manuelne menjače, ali su zato znatno lakši za korišćenje.

Vrste menjačkih ulja
Postoje dve vrste menjačkih ulja koja se koriste, a to su ulja za manuelne menjače (MTF- Manual Transmission Fluid) i diferencijale i ulja za automatske menjače (ATF- Automatic Transmission Fluid). 

Uloga menjačkih ulja
Uloga svakog menjačkog ulja je da podmazuje i štiti sklop menjača, olakša rad prenosnog sistema, smanji mogućnost pojave korozije i doprinese udobnoj vožnji

Izbor adekvatnog menjačkog ulja
Izbor adekvatnog menjačkog ulja zavisi od vrste opterećenja, tipova zupčanika, itd. Svako menjačko ulje ima svoje specifikacije  koje mogu varirati od automobila do automobila i zato je važno pratiti preporuke proizvođača, ovlašćenog servisera ili stručnjaka za primenu maziva.

Interval zamene
Iako je većina proizvođača prešla na sistem “doživotnog punjenja” (engl. fill for life),  to nije uvek slučaj. Svaki proizvođač motornog vozila daje preporučeni interval zamene. Interval zamene zavisi od vrste i kvaliteta ulja, načina eksploatacije vozila, tehničkog stanja menjača, itd.

Kod automatskih menjača intervali zamene ulja su između 90.000 i 120.000 kilometara, u zavisnosti od opterećenja vozila, a kao vremenski interval može se uzeti period od 6 do 8 godina.

Kod manuelnih menjača  interval zamene je najviše do 150.000 pređenih kilometara, ukoliko proizvođač nije naveo drugačije. 

Kako da znate da je vreme za zamenu menjačkog ulja?
Ono što može da ukaže na to da je pravo vreme za zamenu ulja je prvenstveno svetlosna signalizacija na tabli, zatim proklizavanje prilikom menjanja brzine, otežan rad menjača, neprijatan miris poput paljevine, kao i čudni zvukovi u vidu pištanja ili krčenja. Takođe promena boje ili strukture  ulja je takođe znak da je vreme za zamenu.

Zamena ulja u menjaču je komplikovan posao, naročito kod automatskih menjača, pa je zato potrebno da to obave kvalifikovani mehaničari.

Kratak pregled najvažnijih saveta za menjačka ulja

1. Uvek koristiti preporučeno ulje od strane proizvođača motornih vozila;
2. Ne mešajte različite vrste ulja, jer mogu izazvati kvarove, za čije otklanjanje je potrebno uložiti velike sume novca i vremena;
3. Takođe, ne mešajte tj. ne dolivajte menjačka ulja različitih proizvođača;
4. Držite se preporučenog intervala zamene ulja koju ste dobili od proizvođača vozila ili ulja.

Kompletnu ponudu Adeco menjačkih ulja, možete videti OVDE.

Autor:
Adeco marketing

 

 

NAZAD NA SAVETE