Adeco


SAVET STRUČNJAKA
20
FEB
LOŠ KVALITET MOTORNOG ULJA SKRAĆUJE ŽIVOTNI VEK MOTORA

Motorno ulje je jedan od najbitnijih činilaca za rad motora. Jednom rečju, bez motornog ulja i dobrog podmazivanja, motor ne bi mogao da radi. Svi pokreti delova motora, koji su...

> Pročitaj više
13
OKT
EGR SISTEM – NAMENA, PRINCIP RADA, DIJAGNOSTIKA I ODRŽAVANJE

EGR je skraćenica za recirkulaciju izduvnih gasova (eng. .Exhaust Gas Recirculation). Glavna funkcija EGR-a ventila je  kontrola emisije izduvnih gasova kako u ...

> Pročitaj više
13
OKT
KAKO ODABRATI ODGOVARAJUĆE MOTORNO ULJE ZA MOTOCIKLE I SKUTERE

Ljubitelji motocikala i skutera, sigurni smo, ne bi želeli da njihov ljubimac ne može da se pokrene. Nažalost, to se može desiti, naročito ako se radi o motociklima koji...

> Pročitaj više
15
APR
MENJAČKA ULJA - ŠTA JE KORISNO DA ZNATE

Menjačka ili transmisiona ulja su veoma važna za ispravan i dugotrajan rad menjača u automobilima. Zbog toga  je izbor adekvatnog i kvalitetnog menjačkog ulja, veoma...

> Pročitaj više
23
MAR
NOVA MAZIVA I SPECIJALNE TEČNOSTI ZA POLJOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

Da bi se sačuvala ili vratila tehnička i tehnološka ispravnost, svaki tehnički sistem se mora održavati.Ako se održavanje sprovodi planski, u određenim vremenskim...

> Pročitaj više
23
MAR
ROK TRAJANJA MAZIVIH ULJA U SKLADIŠTU I PREPORUKE DOBRE PRAKSE ZA SKLADIŠTENJE

Rok trajanja mazivih ulja određuju dva važna faktora: hemijski sastav maziva i uslovi skladištenja i rukovanja mazivom. Što se hemijskog sastava tiče, njega određuje...

> Pročitaj više
23
MAR
ŠTA DONOSI NOVA EURO VII NORMA?

Evropska unija je 2018. godine, predstavila svoj dugoročni cilj da do 2050. godine, emisija ugljen dioksida (CO2), iz svih segmenata industrije (energetika, transport,...

> Pročitaj više
18
MAR
PROLEĆNA PRIPREMA KOSAČICA I TRIMERA

Sa dolaskom prvih prolećnih dana potrebno je odvojiti malo vremena za pripremu travokosačica. Nadamo se, da ste vaše travokosačice, nakon poslednje jesenje kosidbe,ostavili...

> Pročitaj više
11
FEB
KAKO DA PRIPREMITE TRAKTOR ZA PROLEĆNE RADOVE

Pretpostavljamo da je većina farmera na kraju prošle sezone temeljno oprala i konzrevirala svoje pogonske i priključne mašine. Ko je vodio urednu evidenciju o potrošnji...

> Pročitaj više
5
OKT
KONSTRUKCIJA FILTERA MOTORNOG ULJA

Prečistači sa nepletenim-lisnatim medijumom imaju najveću primenu za fino i grubo prečišćavanje motornog ulja kod savremenih motora. Ovi prečistači se konstruktivno izvode...

> Pročitaj više
9
APR
ULJA ZA AUTOMATSKE MENJAČE MOTORNIH VOZILA

Pronalazak automatskog menjača predstavljao jedan od najvećih napredaka u automobilskoj industriji. U odnosu na ručni (manuelni) menjač, automatski menjač omogućuje...

> Pročitaj više
9
APR
EMULZIJA U NALIVNOM GRLU ZA MOTORNO ULJE

Na značajnom broju putničkih automobila tokom zimskog perioda može se uočiti uljna emulzija, deponovana na unutrašnjem delu zida nalivnog grla i sa unutrašnje strane čepa...

> Pročitaj više
8
OKT
SPECIFIKACIJE ZA MOTORNA ULJA – 2. DEO

Konstrukcija motora, izbor materijala komponenti motornog sklopa i ostalo, mogu značajno da se razlikuju od motora do motora u istoj klasi, kod različitih proizvođača. Zbog...

> Pročitaj više
8
OKT
MOTORNA ULJA ZA VOZILA NA CNG

Komprimovani prirodni gas (KPG), poznatiji kao „metan“ (eng. Compressed Natural Gas - CNG), je prirodni gas koji se komprimuje na pritisak od 220 do 250 bara i upotrebljava se...

> Pročitaj više
7
OKT
KAKO USPOSTAVITI SISTEM UPRAVLJANJA OTPADNIM ULJIMA

“ Samo jedan litar motornog ulja može da zagadi milion litara vode “ „ Produkti sagorevanja otpadnog ulja su otrovni i opasni po zdravlje čoveka i životnu...

> Pročitaj više
28
APR
ŠTA TREBA DA ZNATE O MOTORNIM ULJIMA ZA DIZEL MOTORE SA DPF SISTEMOM ?

U cilju smanjenja zagađenja čovekove okoline, u savremenim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS motori) ugrađeni su sistemi za obradu izduvnih gasova, a u cilju smanjenja...

> Pročitaj više
28
APR
ŠTA ZNAČE OZNAKE NA AMBALAŽI MOTORNOG ULJA - SPECIFIKACIJE ZA MOTORNA ULJA (I DEO)

Sigurno ste se bar jednom zapitali šta znače oznake na ambalaži motornog, reduktorskog, hidrauličkog ili bilo kog drugog mazivog ulja koje ste kupili. Inače, kada kupujemo...

> Pročitaj više
21
NOV
EKOLOŠKI ASPEKTI ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA

Emisija CO2 u atmosferu može biti prouzrokovana prirodnim putem ili androgenim putem tj. pod uticajem čoveka. Uticaj čoveka na emisiju CO2 čini samo oko 3% ukupne emisije CO2...

> Pročitaj više
7
NOV
BIORAZGRADIVA HIDRAULIČKA ULJA ZA POLJOPRIVREDNU, ŠUMARSKU I VODOPRIVREDNU MEHANIZACIJU

Veoma popularna tema danas, u ekonomski jakim i razvijenim zemljama, sa velikim težištem na zaštitu i održanje ekosistema u kojem ljudi rade i žive zajedno sa ostalim...

> Pročitaj više
14
MAJ
RIZICI USLED MEŠANJA RAZLIČITIH VRSTA ULJA I ANTIFRIZA

U našoj praksi često smo nailazili na pitanja korisnika “Ne znam koje je ulje u sistemu, a koje bih mogao dosuti?” ili “Ne znam koji je antfriz u sistemu, a koji mogu...

> Pročitaj više
8
MAR
KOJE SU NAJVAŽNIJE KARAKTERISTIKE MOTORNOG ULJA?

Svako motorno ulje karakterišu tri osobine: 1. Vrsta motornog ulja (mineralno, polusintetičko i sintetičko); 2. Viskozitet (monogradno i multigradno) 3. Kvalitet koji je...

> Pročitaj više
28
DEC
MAZIVA I TEČNOSTI ZA VOZILA NA HIBRIDNI I ELEKTRIČNI POGON

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS) se koriste više od 140 godina. Pored svoje dobrobiti koje su ostavili čovečanstvu (ako izuzmemo njihovu upotrebu u vojne svrhe), ima i...

> Pročitaj više
6
DEC
ŠTA RAZLIKUJE MOTORNA ULJA ZA STARIJA VOZILA OD MOTORNIH ULJA ZA NOVA VOZILA?

Prema statističkim podacima, prosečna starost putničkih vozila u Srbiji iznosi preko 16 godina, a od tog broja 571.000 su starosti preko 20 godina. Prosečna starost traktora...

> Pročitaj više
3
AVG
PRIMENA MOTORNOG ULJA – ISKUSTVA I PROBLEMI U EKSPLOATACIJI

1.   Izbor motorog ulja i relativni značaj u odnosu na druge uticajne faktore procesa podmazivanja 2.   Filteri motornog ulja 3.   Intervali...

> Pročitaj više
6
JUN
UPOTREBA BILJNIH ULJA I PRERAĐENOG MOTORNOG ULJA KAO POGONSKIH GORIVA U DIZEL MOTORIMA

Ideja o primeni biljnih ulja kao pogonskog goriva za dizel motore pojavila se u ranoj fazi pojave dizel motora. Tako je predstavljen dizel motor sa pogonom na ulje od kikirikija...

> Pročitaj više
19
APR
ŠTA TREBA DA ZNATE O MOTORNOM ULJU

Motorno ulje ima zadatak da podmazuje, hladi, ispira, zaptiva i da vrši antikorozivnu zaštitu motora. Sastoji se od baznog ulja, paketa aditiva i modifikatora indeksa...

> Pročitaj više