KOJI FILTERI I TEHNIČKE TEČNOSTI SE KORISTE ZA AUTOBUS SOLARIS Urbino 12 electric? - Savet stručnjaka | Adeco


SAVET STRUČNJAKA

18
OCT

KOJI FILTERI I TEHNIČKE TEČNOSTI SE KORISTE ZA AUTOBUS SOLARIS Urbino 12 electric?

Ovom prilikom sagledaće se autobus na 100 % električni pogon i to kroz prizmu servisa, odnosno primene filtera i tehničkih tečnosti.  Predstaviće se evropski elektro-lider SOLARIS Urbino 12 electic. Upravo 10 ovakvih autobusa su kupljeni prvi put u regionu za potrebe gradskog prevoza putnika u Novom Sadu.

Autobusi imaju brzobaterijski, pantografski sistem punjenja električnom energijom, primenom tri punjača SIEMENS SICHARGE, maksimalne snage punjenja 600 kW po jedenom punjaču. Punjači su raspoređeni na ključnim saobraćajnim okretnicama u Novom Sadu, a prosečno vreme punjenja traje oko 3 minuta. U autobuse su ugrađene baterije imPACT High Power Battery, sa ćelijama TOSHIBA, LTO osnove (Litijum-Titanat-Oksid). Jedna ćelija ima dimenzije 106 x 115 x 22 mm i masu 645 g. Ovakvih ćelija ima ukupno 1.728 komada na jednom autobusu, što znači da kompletan set baterija sa svojim nosačima ima masu oko 1.200 kg. Garancija na baterije iznosi 10 godina, sa obavezom proizvođača da po okončanju radnog veka izvrši tretman baterija kao opasnog otpada. Set baterija čine tri ista paketa, ukupnog kapaciteta 3 x 30,47 = 91,4 kWh. Baterije su tečnošću grejane i hlađene, pomoću BTMS modula, koji ima sopstveni grejač, antifriz i sopstveni rashladni kompresor.

Za pogon autobusa izabran je prinudno vazdušno hlađeni asinhroni elektromotor naizmenične struje, poznatog austrijskog proizvođača TSA, tipa TMF 35-28-4, maksimalne snage 160 kW. Naravno, motor je direktno kardanskim vratilom spojen sa pogonskom osovinom, što znači da više nema menjačkog prenosnika!

Osnovne karakteristike autobusa:

  • Dužina 12.000 mm;
  • Širina 2.550 mm;
  • Visina 3.300 mm;
  • Sopstvena masa autobusa 12.520 kg;
  • Maksimalno dozvoljeno opterećenje 19.845 kg.

 FILTERI

POGONSKI ELEKTROMOTOR I BATERIJE

nNaziv filtera

Količina

(kom)

1Filter rashladnog vazduha pogonskog elektromotora1
2Filter-sušač modula za hlađenje baterija1
3Filter u liniji spoljne dopune rashladne tečnosti 1

OSOVINE I UPRAVLJANJE

nNaziv filtera

Količina

(kom.)

4Filter-oduška za pogonsku osovinu1
5Filter servoupravljača1

GREJANJE I HLAĐENJE PUTNIČKOG I VOZAČKOG PROSTORA

nNaziv filtera

Količina

(kom)

6Filter kompresora klime1
7Filter ulja kompresora klime – set 1
8Filter klima uređaja – spoljni medijum4
9Filter-sušač klime1
10Filter putničkog kalorifera6
11Filter za frontbox1
12Filter izlaznog vazduha iz putničkog postora prema klimi2
13Filter ventilacioni krovni 2
14Filter rashladne tečnosti za grejanje putničkog prostora1

PNEUMATSKA INSTALACIJA

nNaziv filtera

Količina

(kom)

15Filter vazduha kompresora pneumatske instalacije – primarni 1
16Filter vazduha kompresora pneumatske instalacije – sekundarni 1
17Filter vazduha kompresora pneumatske instalacije – unutrašnji 1
18Filter separatora ulja na kompresoru pneumatske instalacije – spoljni 1
19Filter-separator ulja u kompresoru pneumatske instalacije – unutrašnji 1
20Filter dehidratora pneumatske instalacije1

TEHNIČKE TEČNOSTI

POGONSKI ELEKTROMOTOR I BATERIJE

nNaziv sredstva / primenaPrimenjeno sredstvoKoličina
1Ležajevi elektromotora

KLŰBER LUBRICATION

Klübersynt BHP 72-102

400 g
2AntifrizBASF GLYSANTIN G3030 – 40 l
3Ulje rashladnog kompresora

Polyol Ester Based Type

IDEMITSU DAPHNE

HERMETIC OIL FVC 68D 

1,5 l

OSOVINE I UPRAVLJANJE

nNaziv sredstva / primenaPrimenjeno sredstvoKoličina
4Glavčine upravljačkih osovina

Maziva mast ZF TE-ML 12H

NLGI 2

360 g po osovini
5Glavčine pogonskih osovina

Maziva mast ZF TE-ML 12H

NLGI 2

800 g po osovini
6Sistem centralnog podmazivanjaMaziva mast NLGI 03 kg
7Hipoido ulje pogonske osovine

ZF TE-ML 12 (B, E, M, N)

ZF-ECOFLUID X, SAE 80W-90

17 l
8Ulje servoupravljačaATF ulje TE-ML 093,7 l

GREJANJE I HLAĐENJE PUTNIČKOG I VOZAČKOG PROSTORA

nNaziv sredstva / primenaPrimenjeno sredstvoKoličina
9AntifrizBASF GLYSANTIN G3075 l
10Ulje kompresora klimeFuchs Reniso Triton SE 55 1,4 l

PNEUMATSKA INSTALACIJA

nNaziv sredstva / primenaPrimenjeno sredstvoKoličina
11Ulje kompresora pneumatske instalacije

tibbis Oil Synt

hydrovane FluidForce HPO Vane Lubricant

1,8 l

ZAKLJUČAK
Rezimirano, predmetni autobus ima:

20 vrsta filtera, sa 30 pojedinačnih komada.
105 – 115 l rashladne tečnosti – antifriza.
25,4 l raznih vrsta ulja.
Oko 4,5 kg primenjene mazive masti.

Dakle, biće posla i dalje za filteraše i proizvođače ulja i antifriza, pogotovu ako se zna da će konverzija postojećih voznih parkova trajati godinama, ako se ikada i završi, s obzirom na nepoznanice energetskog bilansiranja na nivou država! 

Uopšteno rečeno, nijedna dosadašnja tranzicija, u najširem sociološkom smislu, nije tako olako prihvaćena kao aktuelna elektrifikacija; od bicikala, duvaljki za pokošenu travu, četkica za zube, pa do najtežih građevinskih i poljoprivrednih  mašina.

Autor:
Darijo Jurišić
Rukovodilac TES-a u JGSP Novi Sad

NAZAD NA SAVETE